പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

UPSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – 1255 ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസ്, ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് പരീക്ഷാ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക..

UPSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – 1255 ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസ്, ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് പരീക്ഷാ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക


UPSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ്, സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. BE, B.Tech യോഗ്യതയുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 1255 ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ്, സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷാ തസ്തികകൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ളവയാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഓൺലൈൻ 01.02.2023 മുതൽ 21.02.2023 വരെ.

(job.payangadilive.in)

ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ : യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ്
 • ജോലി തരം : കേന്ദ്ര ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള
 • അഡ്വ. നമ്പർ: 05/2023-CSP
 • ഒഴിവുകൾ : 1105
 • ജോലി സ്ഥലം: ഇന്ത്യയിലുടനീളം
 • ശമ്പളം : 56,100 രൂപ (മാസം തോറും)
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 01.02.2023
 • അവസാന തീയതി : 21.02.2023

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ


പ്രധാന തീയതികൾ :

 • അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി: 01 ഫെബ്രുവരി 2023
 • ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 21 ഫെബ്രുവരി 2023
 • തിരുത്തൽ ജാലക തീയതി: 22 ഫെബ്രുവരി 2023 മുതൽ 28 ഫെബ്രുവരി 2023 വരെ
 • പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ തീയതി: 28 മെയ് 2023

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ :

 • ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് : 1105
 • ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് : 150

ആകെ: 1255 പോസ്റ്റ്

 • (i) ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്
 • (ii) ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ്
 • (iii) ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസ്
 • (iv) ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് സർവീസ്, ഗ്രൂപ്പ് ‘എ’
 • (v) ഇന്ത്യൻ സിവിൽ അക്കൗണ്ട്സ് സർവീസ്, ഗ്രൂപ്പ് ‘എ’
 • (vi) ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് ലോ സർവീസ്, ഗ്രൂപ്പ് ‘എ’
 • (vii) ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് സർവീസ്, ഗ്രൂപ്പ് ‘എ’
 • (viii) ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് എസ്റ്റേറ്റ് സർവീസ്, ഗ്രൂപ്പ് ‘എ’
 • (ix) ഇന്ത്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസ്, ജൂനിയർ ഗ്രേഡ് ഗ്രൂപ്പ് ‘എ’
 • (x) ഇന്ത്യൻ തപാൽ സേവനം, ഗ്രൂപ്പ് ‘എ’
 • (xi) ഇന്ത്യൻ പി ആൻഡ് ടി അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് സർവീസ്, ഗ്രൂപ്പ് ‘എ’
 • (xii) ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് സർവീസ്, ഗ്രൂപ്പ് ‘എ’
 • (xiii) ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ് (കസ്റ്റംസ് & പരോക്ഷ നികുതികൾ) ഗ്രൂപ്പ് ‘എ’
 • (xiv) ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസ് (ആദായ നികുതി) ഗ്രൂപ്പ് ‘എ’
 • (xv) ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് സർവീസ്, ഗ്രൂപ്പ് ‘എ’ (ഗ്രേഡ് III)
 • (xvi) ആംഡ് ഫോഴ്‌സ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് സിവിൽ സർവീസ്, ഗ്രൂപ്പ് ‘ബി’ (സെക്ഷൻ ഓഫീസറുടെ ഗ്രേഡ്)
 • (xvii) ഡൽഹി, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ലക്ഷദ്വീപ്, ദാമൻ & ദിയു, ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി സിവിൽ സർവീസ് (ഡാനിക്സ്), ഗ്രൂപ്പ് ‘ബി’
 • (xviii) ഡൽഹി, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ലക്ഷദ്വീപ്, ദാമൻ & ദിയു, ദാദ്ര & നഗർ ഹവേലി പോലീസ് സർവീസ് (DANIPS), ഗ്രൂപ്പ് ‘ബി’
 • (xix) പോണ്ടിച്ചേരി സിവിൽ സർവീസ് (PONDICS), ഗ്രൂപ്പ് ‘ബി’

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ :

 • ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ്, സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ : 56,100 രൂപ (പ്രതിമാസം)

പ്രായപരിധി:

 • ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 21 വയസ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കണം കൂടാതെ 2023 ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് 32 വയസ്സ് തികയാൻ പാടില്ല. അതായത്, സ്ഥാനാർത്ഥി 1991 ഓഗസ്റ്റ് 2-ന് മുമ്പും 2002 ഓഗസ്റ്റ് 1-ന് ശേഷവും ജനിച്ചവരാകരുത്. .
 • മുകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന പ്രായപരിധി അയവുള്ളതായിരിക്കും:
 • ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികജാതി അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികവർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടയാളാണെങ്കിൽ പരമാവധി അഞ്ച് വർഷം വരെ;
 • അത്തരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ബാധകമായ സംവരണം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അർഹതയുള്ള മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ പരമാവധി മൂന്ന് വർഷം വരെ;
 • പ്രതിരോധ സേവന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിൽ പരമാവധി മൂന്ന് വർഷം വരെ, ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യവുമായോ അസ്വസ്ഥമായ പ്രദേശത്തോ ഉള്ള ശത്രുതയ്ക്കിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയും അതിന്റെ അനന്തരഫലമായി മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു;

യോഗ്യത:

1. ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്

 • ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി, ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റ് നിയമം മുഖേന സ്ഥാപിതമായ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരം ഒരു സർവ്വകലാശാലയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. നിയമം, 1956 അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.

2.ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ്

 • ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി & വെറ്ററിനറി സയൻസ്, ബോട്ടണി, കെമിസ്ട്രി, ജിയോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സുവോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെങ്കിലും ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ, ഫോറസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു നിയമം മുഖേന സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 1956-ലെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരം ഒരു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ആയി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയുള്ളതോ ആയ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ.

അപേക്ഷാ ഫീസ്:

 • UR / OBC : Rs.100/-
 • SC / ST / PH: ഇല്ല
 • എല്ലാ സ്ത്രീ സ്ഥാനാർത്ഥികളും: ഇല്ല

ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് എന്നിവ വഴി പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

 • പ്രാഥമിക പരീക്ഷ
 • മെയിൻ പരീക്ഷ
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ്, സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ, ഉചിതമായ ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. എന്നതിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം 02 ഫെബ്രുവരി 2023 മുതൽ 21 ഫെബ്രുവരി 2023 വരെ.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക

 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക www.upsc.gov.in
 • “റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് / കരിയർ / പരസ്യ മെനു” എന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ്, സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷയുടെ തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അറിയിപ്പ് പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
 • താഴെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • അറിയിപ്പിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിലും വലുപ്പത്തിലും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം സമർപ്പിക്കുക.
 • അടുത്തതായി, യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • അതിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

Official NotificationClick Here
Apply OnlineClick Here
Official WebsiteClick Here


إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.