പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
04/15/21

ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് II റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക.

കേരള പി.എസ്.സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട,  പാലക്കാട്,  കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ഉള്ള പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കീഴിൽ  ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക…

മലബാർ സിമൻറ്സിൽ അവസരം.

മലബാർ സിമൻറ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അവസരം. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കണം. തസ്തിക,യോഗ്യത,പ്രായപരിധി,ശമ്പളം…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.