പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
12/31/20

SSC CGL 2021 : കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളിലും വകുപ്പുകളിലും 6506 തസ്തികകളിൽ സർക്കാർ ജോലി : ഒഴിവുകൾ, യോഗ്യത, പരീക്ഷ തീയതി, സിലബസ്...

എസ് എസ് സി സിജിഎൽ 2020:  സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കമ്പൈൻഡ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ലെവൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്നു, അത് എസ് എസ് സി സിജിഎൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. …

അധ്യാപകർ | കേരളത്തിലെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ഒഴിവുകൾ..

എറണാകുളം : ആലുവയിലുള്ള ശ്രീ സായി വിദ്യാമന്ദിറിലേക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  www.srisaividyavih…

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ അവസരം...

ബെംഗളൂരുവിലെ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ 13 ഒഴിവുകളുണ്ട്. താത്കാലിക നിയമനമാണ്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു തസ്‌തികയുടെ പേര് : ട്രെയിനി എൻജ…

പ്ലസ് ടു / ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ജി.വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ അവസരം...

തിരുവനന്തപുരത്തെ ജി.വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ 10 ഒഴിവുകളുണ്ട്. താത്കാലിക ഒഴിവുകളാണ്. തസ്‌തികയുടെ പേര് : യങ് പ്രൊഫഷണൽ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 01…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.