പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
05/07/22

അന്യത്ര സേവന നിയമനം..

സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മിഷനിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് കം ഡ്രൈവർ (ഒഴിവ് -2), പി.എ. ടു ചെയർമാർ (ഒഴിവ്-1) തസ്തികകളിൽ അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. …

ICAR IARI അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: [462 Post] ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക

ICAR IARI അസിസ്റ്റന്റ്   റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക, യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ, ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക ICAR ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് …
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.