പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
06/10/22

മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ 36 ഒഴിവ്

തലശ്ശേരിയിലെ മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായി 36 ഒഴിവ്. 10 അവസരം സീനിയർ റെഡിഡന്റ് തസ്തികയിലാണ്. ഫെലോഷിപ്പിലേക്ക് 19 ഒഴിവും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട…

ബോർഡർ റോഡ്സിൽ 876 ഒഴിവ്

പ്രതിരോധമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ (ബി.ആർ.ഒ) ജനറൽ റിസർവ് എൻജിനീയർ ഫോഴ്സിൽ 876 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. (വിജ്ഞാപന നമ്പർ…

നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്..

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്ററിൽ നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ 25ന് വൈകിട്ട് 3.3…

സാനിട്ടറി പ്ലംബർ കരാർ നിയമനം..

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സംസ്ഥാന അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ സാനിട്ടറി പ്ലംബർ ഓൺ കോൺട്രാക്ട് തസ്തികയിൽ ഓപ്പൺ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു താത്കാലിക ഒഴിവ് നിലവിലുണ്ട്.…

എക്സിക്യൂട്ടിവ് അസിസ്റ്റന്റ് കരാർ നിയമനം..

പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ, ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് വകുപ്പ് (പി.ഐ.ഇ. ആൻഡ് എം.ഡി.) സംസ്ഥാനത്തെ ഒമ്പതു ജില്ലകളിൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തിക…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.