പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
01/21/23

കോൾ സപ്പോർട്ട് ഏജന്റ് ഇന്റേൺഷിപ്പ്..

കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം ടെക്‌നോപാർക്കിലുള്ള 181 വിമൻ ഹെൽപ്പ്‌ലൈൻ  സെന്ററിലേക്ക് കോൾ സപ്പോർട്ട് ഏജന്റുമാരെ ഇന്റേൺഷ…

ESIC നിയമനം 2023 -114,955 രൂപ വരെ ശമ്പളം! വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ മാത്രം!

ESIC  നിയമനം  2023 -114,955  രൂപ   വരെ   ശമ്പളം !  വാക്   ഇൻ   ഇന്റർവ്യൂ   മാത്രം: ഫുൾ ടൈം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്(എഫ്ടിഎസ്)/പാർട്ട് ടൈം സ്പെഷ്യല…

ഇ.സി.ജി ടെക്നിഷ്യൻ..

തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഇ.സി.ജി ടെക്നിഷ്യൻ തസ്തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 5 ഒഴിവുകളുണ്ട്. പ്രായപ…

Cochin Shipyard റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 22,100 രൂപ ശമ്പളം! പ്ലസ് ടു, ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!

Cochin Shipyard  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 – 22,100  രൂപ ശമ്പളം !  പ്ലസ് ടു ,  ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം: ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലിസ്റ്…

HOCL കൊച്ചി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം! വിശദ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ!

HOCL കൊച്ചി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023  – പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം! വിശദ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ: കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അമ്പ…

LP സ്കൂൾ ടീച്ചർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 70+ ഒഴിവുകൾ! 75,400 രൂപ വരെ ശമ്പളം!

LP സ്കൂൾ   ടീച്ചർ   റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 – 70+  ഒഴിവുകൾ ! 75,400  രൂപ   വരെ   ശമ്പളം: കേരള ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്ക് താ…

ഇന്ത്യൻ ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – NCC സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

ഇന്ത്യൻ ആർമി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023:  ഇന്ത്യൻ ആർമി എൻസിസി സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. സർ…

Tata Consultancy Services റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം!

Tata Consultancy Services  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 –  ഓൺലൈനായി   അപേക്ഷിക്കാം: ഒരു ഇന്ത്യൻ മൾട്ടിനാഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സേവനങ്ങളും കൺസൾട…

SAI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 1,00,000/- രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം!

SAI  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 – 1,00,000/-  രൂപ   വരെ   ശമ്പളത്തിൽ   ജോലി   നേടാൻ   അവസരം: സ്‌പോർട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, റീജിയണൽ സെന്റർ…

SBI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം! കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ!

SBI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023  – ബിരുദധാരികൾക്ക്  അപേക്ഷിക്കാം! കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താ…

KSDP റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 60000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം!

KSDP  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 – 60000  രൂപ   ശമ്പളത്തിൽ   ജോലി   നേടാൻ   അവസരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡി…

High Court of Kerala റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 128680 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം!

High Court of Kerala  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 – 128680  രൂപ   ശമ്പളത്തിൽ   ബിരുദധാരികൾക്ക്   അവസരം: കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ Munsiff-Magistrate ത…

SSC MTS റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – 11409 മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (MTS) & ഹവൽദാർ തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

SSC MTS റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023:  സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (എസ്‌എസ്‌സി) മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (എം‌ടി‌എസ്), ഹവൽ‌ദാർ ജോലി ഒഴിവുകൾ എന്നി…

TISS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം! വിശദ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ!

TISS  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 –  ഉയർന്ന    ശമ്പളത്തിൽ   ജോലി   നേടാം !  വിശദ   വിവരങ്ങൾ   ഇവിടെ: ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ…

റബ്ബർ ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 12000 രൂപ ശമ്പളം! പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം!

റബ്ബർ   ബോർഡ്   റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 –  പ്രതിമാസം  12000  രൂപ   ശമ്പളം !  പത്താം   ക്ലാസ്സുകാർക്ക്   സുവർണ്ണാവസരം: ടെസ്റ്റ് കം വാക്ക്-ഇ…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.