പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
01/24/23

വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ..

നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജരുടെ ഓഫീസ് മുഖേന നടത്തുന്ന വിവിധ പദ്ധതിയിലേക്ക് യോഗാ ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ…

അസി. പ്രോജക്ട് എൻജിനിയർ..

കേരള ലാന്റ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ ന്യൂ ഇൻഫ്ര ഇൻഷ്യേറ്റീവ് പ്രോജക്ടിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോജക്ട് എൻജിനിയർ തസ്തികയിൽ കരാർ നിയമന…

റേഡിയോ തെറാപ്പി ടെക്നോളജിസ്റ്റ്..

തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്ററിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ റേഡിയോതെറാപ്പി ടെക്നോളജിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തും. ഇതിനായുള്ള വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ഫെബ…

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023: 255 ഒഴിവുക

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023: 255 ഒഴിവുകൾ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് (ICG) നാവിക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് വേണ്ടി ഒരു പരസ്യം…

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023: 255 ഒഴിവുക

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023: 255 ഒഴിവുകൾ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് (ICG) നാവിക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന് വേണ്ടി ഒരു പരസ്യം…

RBI നിയമനം 2023 – മണിക്കൂറിൽ 1000 രൂപ വീതം ശമ്പളം നേടാൻ അവസരം!

RBI നിയമനം 2023 – മണിക്കൂറിൽ 1000 രൂപ വീതം ശമ്പളം നേടാൻ അവസരം! RBI നിയമനം 2023 – മണിക്കൂറിൽ 1000 രൂപ വീതം ശമ്പളം നേടാൻ അവസരം:  മെഡിക്കൽ ക…

കേരള PSC Teacher, Surveyor നിയമനം 2023 – 710 ഒഴിവുകൾ! ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അവസരം!

കേരള PSC Teacher, Surveyor നിയമനം 2023 – 710 ഒഴിവുകൾ! ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അവസരം:  കേരള PSC യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന…

L&T Infotech റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – MBA / എഞ്ചിനീയറിംഗ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!

L&T Infotech റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – MBA / എഞ്ചിനീയറിംഗ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം:  Larsen & Toubro Infotech Ltd ഒരു ഇന്ത്യൻ ബഹുരാ…

Ministry of Education റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 80,000 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!

Ministry of Education  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 – 80,000  രൂപ   വരെ   ശമ്പളത്തിൽ   ജോലി   നേടാം:   നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യുക്കേഷൻ (NCT…

DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 35+ ഒഴിവുകൾ! ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!

DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 35+ ഒഴിവുകൾ! ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം:  പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്…

KSCSTE റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – അഭിമുഖത്തിലൂടെ 31,000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി സ്വന്തമാക്കാം!

KSCSTE റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – അഭിമുഖത്തിലൂടെ 31,000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി സ്വന്തമാക്കാം:  കോഴിക്കോട് സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്‌സസ് ഡെവലപ്‌മ…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.