പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
07/14/21

ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ വിവിധ പോസ്റ്റുകൾക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്...

ഇന്ത്യൻ ആർമി FAD 41 റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 | ട്രേഡ്സ്മാൻ മേറ്റ്, JOA, ഫയർമാൻ & മറ്റ് പോസ്റ്റുകൾ | 458 ഒഴിവുകൾ  [41] ഫീൽഡ് അമ്മ്യൂണിഷൻ …

ഔഷധിയിൽ; കൊല്ലം , കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലായി 62 ഒഴിവ്.ഏഴാം ക്ലാസ് ജയം/ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം.

. കൊല്ലത്ത് പത്തനാപുരത്തെ വിതരണകേന്ദ്രത്തിലും കണ്ണൂരിലെ പരിയാരത്തെ വിതരണകേന്ദ്രത്തിലുമാണ് അവസരം. ഏഴാം ക്ലാസ് ജയം/ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമ…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.