പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
01/27/23

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ജിഡിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – 40889 ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക് (ജിഡിഎസ്) തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ജിഡിഎസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – 40889 ഗ്രാമിൻ ഡാക് സേവക് (ജിഡിഎസ്) തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക ഇന്…

അസി. പ്രോജക്ട് എൻജിനിയർ..

കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ ന്യൂ ഇൻഫ്ര ഇൻഷ്യേറ്റീവ് പ്രോജക്ടിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോജക്ട് എൻജിനിയർ തസ്തികയിൽ കരാർ നിയമനം…

കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 76 ഒഴിവുകൾ! ഡിപ്ലോമ, ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം!

കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 76 ഒഴിവുകൾ! ഡിപ്ലോമ, ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം:  കേരള CMD ഇപ്പോൾ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക…

സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയില്‍ 328 ഒഴിവുകള്‍ | മിനിമം ഏഴാം ക്ലാസ് മുതല്‍ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് അവസരംl

സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയില്‍ 328 ഒഴിവുകള്‍ | മിനിമം ഏഴാം ക്ലാസ് മുതല്‍ യോഗ്യത ഉള്ളവര്‍ക്ക് അവസരം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമാ…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.