പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
08/03/21

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ 112 അപ്രൻറിസ് ഒഴിവ്...

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലുള്ള ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ 112 അപ്രൻറിസ് ഒഴിവ്. ഒരുവർഷത്തെ പരിശീലനമായിരിക്കും. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. ഐ.ടി.ഐ വി…

സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ നിയമനം..

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകർക്ക് സോഷ്യൽ ഓ…

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി-യിൽ ഒഴിവുകൾ.

Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) Notification 2021 :  കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിൽ മാനേജീരിയൽ തസ്തികകളിലെ 9 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കര…

എയറോനോട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ് ഏജൻസിയിൽ 68 പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ ഒഴിവ്...

ബെംഗളൂരുവിലെ എയറോനോട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ് ഏജൻസിയിൽ 68 പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ ഒഴിവ്. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിനായി ക്ഷ…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.