പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
05/03/22

കെൽട്രോണിൽ 42 അവസരം

കെൽട്രോണിൽ 42 അവസരം :  കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ (കെൽട്രോൺ) 42 ഒഴിവുണ്ട്. കരാർ നിയമനമാണ്. ഒരുവർഷത്തേക്കാണ് ആദ്യനിയമനം.…

ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനകളായ CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB. തുടങ്ങിയ സേനകളിൽ അവസരം..

ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനകളായ CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB. തുടങ്ങിയ സേനകളിൽ അവസരം UPSC CAPF (AC) 2022 പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം ഏപ്രിൽ 20-ന് ഓൺലൈനായി പുറത…

കേരള PSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022, 600+ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്കും മറ്റ് ഒഴിവുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കുക..

കേരള PSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022, 600+ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്കും മറ്റ് ഒഴിവുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കുക കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 | …

മിൽമയിൽ അവസരം

മിൽമയിൽ അവസരം :   തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ സഹകരണ ക്ഷീരോത്പാദക യൂണിയനിൽ നാല് ഒഴിവ്. പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം ഡെയറികളിലാണ് അവസരം. പത്തനംതിട്ട ഡെയറിയിൽ സെക…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.