പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
05/27/22

അസം റൈഫിൾസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 – 1380 ഹവിൽദാർ, നായിബ് സുബേദാർ, വാറന്റ് ഓഫീസർ, റൈഫിൾമാൻ തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.

അസം റൈഫിൾസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022:   അസം റൈഫിൾസ് ഹവിൽദാർ, നായിബ് സുബേദാർ, വാറന്റ് ഓഫീസർ, റൈഫിൾമാൻ ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറ…

നിർധന വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലനം..

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയായ ദേശീയനഗര ഉപജീവന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയം ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥ…

പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സിൽ അവസരം

കാസർകോടുള്ള ഐ.സി.എ.ആർ സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അവസരം. തത്സമയ അഭിമുഖത്തിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. തസ്തിക, ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം, യോഗ്യ…

ഇന്ത്യൻ ആർമി സിഎസ്ഒ വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022

ഇന്ത്യൻ ആർമി CSO വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 CSBO (സിവിലിയൻ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഓപ്പറേറ്റർ) Gde-II തസ്തികകളിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങി…

സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ..

മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൗരൻമാരുടെയും ക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും സംബന്ധിച്ച നിയമം എം.ഡബ്ലൂ.പി.എസ്.സി-2007 ആക്ട് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്കായി സ്…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.