പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
01/19/23

LIC ADO അപ്പ്രെന്റിസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 1040+ ഒഴിവുകൾ! നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു!!

LIC ADO അപ്പ്രെന്റിസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 1040+ ഒഴിവുകൾ! നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു: അപ്രന്റീസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസർ (എഡിഒ) തസ്തി…

TCS കൊച്ചി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – BTech ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം!

TCS  കൊച്ചി   റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 – BTech  ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്   അവസരം: TCSiBegin-ൽ പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ള സ്ഥാനാർഥികളിൽ നിന്ന് താഴെ കൊടു…

KUDSIT റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം!

KUDSIT  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 –  പ്രതിമാസം  10,000  രൂപ   വരെ   ശമ്പളം: Earn while You Learn എന്ന സ്കീമിന് അനുസൃതമായി, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുട…

Accenture നിയമനം 2023 – എഞ്ചിനീറിംഗ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം!

Accenture  നിയമനം  2023 –  എഞ്ചിനീറിംഗ്   ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്   അവസരം ! ഒരു ക്ലയന്റിലോ ആക്‌സെഞ്ചറിലോ ഉള്ള ഇടത്തരം-ചെറിയ ടീമുകൾ കൂടാതെ/അല്ല…

കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക | 1000+ കേരള സർക്കാർ ജോലി ഒഴിവുകൾ

കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനങ്ങൾ – ഈ പേജിലെ കേരള പിഎസ്‌സി ജോലികളുടെ ലിസ്റ്റ്: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (കേരള പിഎസ്‌സി…

ICAR-CIFE റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 35000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം!

ICAR-CIFE  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 – 35000  രൂപ   ശമ്പളത്തിൽ   ജോലി   നേടാൻ   അവസരം: ICAR കൺസോർഷ്യം ഫോർ റിസർച്ച് പ്ലേറ്റ് ഫോമിൽ (CRPV) യംഗ…

Amazon റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!

Amazon  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 –  ബാച്ചിലേഴ്സ്   ബിരുദം   നേടിയവർക്ക്   അപേക്ഷിക്കാം: ആമസോൺ മാർക്കറ്റ് സ്ഥലത്തും ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റിലും…

EY Kochi റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദം/ PG യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!

EY Kochi  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 –  ബിരുദം / PG  യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക്   അവസരം: EY (കൊച്ചി)- ൽ OM CoE _Region & SL BO_Asociate Operations …

ലക്ചറർ ഒഴിവ്

നെയ്യാറ്റിൻകര സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് വിഭാഗത്തിൽ കംപ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലക്ചററ…

കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക | 1000+ കേരള സർക്കാർ ജോലി ഒഴിവുകൾ

കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക | 1000+ കേരള സർക്കാർ ജോലി ഒഴിവുകൾ CSC Sivasakthi / cscsivasakthi / 1 hour ago …

ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചർ ഹിന്ദി..

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചർ ഹിന്ദി തസ്തികയിൽ കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിര ഒഴിവ് നിലവിലുണ…

ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചർ-ഫ്രഞ്ച്..

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചർ-ഫ്രഞ്ച് തസ്തികയിൽ കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിര ഒഴിവ് നിലവിലുണ…

TCS കൊച്ചി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – BTech ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം!..

സ്‌പോർട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 65,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം!

സ്‌പോർട്‌സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 65,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം:ഇന്ത്യൻ വെയ്റ്റ്‌ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ (IWLF) യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗ…

SCTIMST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം!

SCTIMST  റിക്രൂട്ട്മെന്റ്  2023 –  പത്താം   ക്ലാസ്സുകാർക്ക്   സുവർണ്ണാവസരം: ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, …

NIT കാലിക്കറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 31,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിലുടെ നിയമനം നേടാം!

NIT കാലിക്കറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 31,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിലുടെ നിയമനം നേടാം: കോഴിക്കോട് എൻഐടി ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെ…

NIT കാലിക്കറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 31,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ഓൺലൈൻ അഭിമുഖത്തിലുടെ നിയമനം നേടാം!..

DFCCIL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി സ്വന്തമാക്കം! വിശദവിവരങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ!..

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കയർ കോർപ്പറേഷൻ Ltd. നിയമനം 2023 – പ്രതിമാസം 20000 രൂപ വരെ സ്റ്റൈപ്പന്റ്!

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കയർ കോർപ്പറേഷൻ Ltd. നിയമനം 2023 – പ്രതിമാസം 20000 രൂപ വരെ സ്റ്റൈപ്പന്റ്:  പൂർണ്ണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കയർ…

DFCCIL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി സ്വന്തമാക്കം! വിശദവിവരങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ!

DFCCIL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി സ്വന്തമാക്കം! വിശദവിവരങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ:  ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിഎഫ്സിസിഐഎൽ കോർപ…

കേരള PSC ക്ലാർക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 60700/- രൂപ വരെ ശമ്പളം! ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം!..

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.