പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

കെൽട്രോണിൽ 42 അവസരം

Job Payangadi Live


കെൽട്രോണിൽ 42 അവസരം : കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ (കെൽട്രോൺ) 42 ഒഴിവുണ്ട്.

കരാർ നിയമനമാണ്.

ഒരുവർഷത്തേക്കാണ് ആദ്യനിയമനം.

കരാർ പരമാവധി ഒരുവർഷം കൂടി നീട്ടിയേക്കും.

തസ്തിക, ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം, യോഗ്യത എന്ന ക്രമത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

തസ്തികയുടെ പേര് : സീനിയർ എൻജിനീയർ

  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 02
  • യോഗ്യത : 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി.ഇ/ബി.ടെക്

തസ്തികയുടെ പേര് : എൻജിനീയർ

  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 13
  • യോഗ്യത : 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി.ഇ/ബി.ടെക്

തസ്തികയുടെ പേര് : ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്

  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 27
  • യോഗ്യത : 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ.

പി.എസ്.സി നിയമപ്രകാരമായിരിക്കും സംവരണക്രമം നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

ഒരാൾക്ക് ഒന്നിലേറെ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ, എഴുത്തുപരീക്ഷ ഒരേസമയത്താകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി രണ്ടു വർഷം. ശമ്പളം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും.

ഇ.എസ്.ഐ,പി.എഫ് പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ടാകും.

കെൽട്രോണിൽ 42 അവസരം : അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി അയക്കണം.

അപേക്ഷാഫീസ് 300 രൂപ.

എസ്.സി/എസ്.ടി. വിഭാഗക്കാർക്ക് ഫീസില്ല.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനും www.keltron.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.