പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം..

കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം


വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനായി ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്‌ലി ഡിജിറ്റൽ ഡി-അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകളുടെ (ഡി-ഡാഡ്) സ്ഥാപനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഭാഗമായി യോഗ്യതയും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ബയോഡാറ്റ സഹിതം അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന തസ്തികകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

വകുപ്പ്കേരള പോലീസ്
പോസ്റ്റിന്റെ പേര്വിവിധ പോസ്റ്റുകൾ
ജോലിപോലീസ് ജോലികൾ
ശമ്പള സ്കെയിൽ36000
മോഡ് പ്രയോഗിക്കുകഓൺലൈൻ
സ്ഥാനംകേരളം മുഴുവൻ

സ്ഥാനവും സ്ഥലവും

ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് 06 (ടിവിപിഎം സിറ്റി, കൊല്ലംസിറ്റി, കൊച്ചിൻസിറ്റി, തൃശൂർസിറ്റി, കോഴിക്കോട്സിറ്റി & കണ്ണൂർസിറ്റി)

യോഗ്യത

എം.എസ്‌സി (ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി) അല്ലെങ്കിൽ യുജിസി അംഗീകൃത സർവകലാശാല/കേരള സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും തത്തുല്യ യോഗ്യത.

അഥവാ

കേരള സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള യുജിസി അംഗീകൃത സർവകലാശാല/ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നിവയിൽ നിന്ന് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ എംഎ/എംഎസ്‌സി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തത്തുല്യ യോഗ്യത.

പ്രവൃത്തിപരിചയം

അത്യാവശ്യം-ഇന്റർനെറ്റ്/ഡിജിറ്റൽ ഡി-അഡിക്ഷൻ മേഖല/പ്രവർത്തനങ്ങൾ/പ്രോജക്ടുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്രായപരിധി

(31/03/2022 പ്രകാരം) 31/03/2022 പ്രകാരം 36 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല.

ശമ്പളം

അംഗീകൃത പദ്ധതിച്ചെലവ് അനുസരിച്ച്, ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഏകീകൃത കരാർ വേതനം പ്രതിമാസം 36,000 രൂപയും (ടിഎ & ഡിഎയും ഉൾപ്പെടെ) പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർക്ക് പ്രതിമാസം 20,000 രൂപയുമാണ് (ടിഎ & ഡിഎ ഉൾപ്പെടെ).

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക01/10/2022
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം24/10/2022

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ബയോഡാറ്റയ്‌ക്കൊപ്പം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ രേഖകൾ സഹിതം 24/10/2022 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പ് “digitalsafetykerala@gmail.com” എന്ന മെയിൽ ഐഡിയിൽ അയയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്. എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും തീയതി അപേക്ഷകളുടെയും അനുബന്ധ രേഖകളുടെയും പ്രാഥമിക സ്ക്രീനിംഗിന് ശേഷം യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ (തന്ന ഇ-മെയിലിൽ / മൊബൈൽ നമ്പറിൽ) അറിയിക്കും.

Email id “digitalsafetykerala@gmail.com

Official NotificationCLICK HERE


إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.