പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

SCTIMST Trivandrum റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 30,300 രൂപ ശമ്പളം! ഇന്റർവ്യൂ വഴി നിയമനം

പഴയങ്ങാടി ലൈവ്


SCTIMST Trivandrum റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 30,300 രൂപ ശമ്പളംഇന്റർവ്യൂ വഴി നിയമനം:ശ്രീചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് & ടെക്നോളജിയിൽ (SCTIMST) ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി നടക്കുന്ന വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കാം.

SCTIMST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

ബോർഡിന്റെ പേര്

SCTIMST
തസ്തികയുടെ പേര്

Technical Assistant (Molecular Genetics Lab)

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

01
ഇന്റർവ്യൂ തിയതി

31/01/2023

സ്റ്റാറ്റസ്

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു

SCTIMST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

M.Sc. (അപ്ലൈഡ് ജനറ്റിക്‌സ്/മോളിക്യുലാർ ജനറ്റിക്‌സ്/ജനറ്റിക്‌സ്/മെഡിക്കൽ ജനറ്റിക്‌സ്/മോളിക്യുലാർ ബയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ജനറ്റിക്‌സ്/ജീനോമിക് സയൻസ്) എന്നിവയിൽ 60 ശതമാനം മാർക്ക്.

SCTIMST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 പ്രായപരിധി:

തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ഉയർന്ന പ്രായ പരിധി 35 വയസാണ് (01.12.2022 പ്രകാരം).

SCTIMST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ശമ്പളം:

30,300/- രൂപയാണ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ശമ്പളവുമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

SCTIMST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 നിയമന കാലാവധി:

179 ദിവസത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്.

SCTIMST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 തിരഞ്ഞെടുപ്പ്  പ്രക്രിയ:

അഭിമുഖത്തിൻെറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. യോഗ്യത പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ വഴി ആയിരിക്കും നിയമനം.


SCTIMST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം:

താത്പര്യവുമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ വിശദമായ ബയോ-ഡാറ്റ കൂടാതെ പ്രായം,വിദ്യാഭ്യാസം,പ്രവർത്തിപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒറിജിനലും ഫോട്ടോകോപ്പിയും സഹിതം ഇന്റർവ്യൂവിന് എത്തി ചേരേണ്ടതാണ്.

SCTIMST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ഇന്റർവ്യൂ തീയതിസമയം:

31/01/2023 ന് 10:30 AM നാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത്. രാവിലെ 9:00 മണിക്ക് അഭിമുഖത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

SCTIMST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ഇന്റർവ്യൂ സ്ഥലം:

മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാമ്പസിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അച്യുതമേനോൻ സെന്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ്, തിരുവനന്തപുരം.

NOTIFICATION

OFFICIAL SITE


إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.