പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 40000 രൂപ വരെ ശമ്പളം!

പഴയങ്ങാടി ലൈവ്

കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 40000 രൂപ വരെ ശമ്പളം:കേരള സർക്കാരിന്റെ വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് (സിഎംഡി) കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ്, സീനിയർ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

ബോർഡിന്റെ പേര്

കേരള CMD
തസ്തികയുടെ പേര്

റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ്, സീനിയർ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ്

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

06
  അവസാന തീയതി

31/01/2023

സ്റ്റാറ്റസ്

 അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു

കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദം + മാനേജ്‌മെന്റിൽ പ്രസക്തമായ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/എംബിഎ/ പിജി ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് പ്രസ്തുത തസ്തികൾക്കായി  തസ്തികയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കാം.

കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 പ്രായ പരിധി:    

01/01/2023 തീയതി പ്രകാരം 40 വയസ്സ് പ്രായ പരിധിയിലുള്ളവർക്ക് പ്രസ്തുത തസ്തികയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കാം

കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 സ്റ്റൈപ്പന്റ്:

  1. റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് തസ്തികയ്ക്ക് പ്രതിമാസം 25,000-30,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു.
  2. സീനിയർ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് തസ്തികയ്ക്ക് പ്രതിമാസം 30,000-40,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു.

കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി:

  • ഉദ്യോഗാർത്ഥി നൽകുന്ന വിശദാംശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അപേക്ഷകൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ടെസ്റ്റ്/പ്രാഫിഷ്യൻസി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും.
  • ടെസ്റ്റ്/അസെസ്‌മെന്റ് യോഗ്യത നേടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഒരു ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും, ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരു അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകണം.
  • പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മറ്റ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി പരീക്ഷ / മൂല്യനിർണയം, അഭിമുഖം എന്നിവയിലെ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നിയമനം.


കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി:

  • താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വിശദമായ Curriculum Vitae (CV) hr@kcmd.in എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കാം.
  • അപേക്ഷകർ ഇമെയിൽ വിഷയത്തിൽ അപേക്ഷിച്ച പോസ്റ്റും പോസ്റ്റ് കോഡും വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കണം.
  • CV സഹിതം ഇമെയിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2023 ജനുവരി 31 (05.00 P.M.) ആണ്.

NOTIFICATION

OFFICIAL SITE


إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.