പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

കായികമേഖലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്ക് ഇൻകംടാക്സിൽ അവസരം..

ലഖ്നൗവിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കമ്മിഷണർ ഓഫ് ഇൻകംടാക്സാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

  • ഇൻസ്പെക്ടർ -3 ,
  • ടാക്സ് അസിസ്റ്റൻറ് -18 ,
  • മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് -13 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ.

വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു


തസ്തികയുടെ പേര് : ഇൻസ്പെക്ടർ

  • യോഗ്യത : ബിരുദം.
  • പ്രായപരിധി : 18-30 വയസ്സ്.

തസ്തികയുടെ പേര് : ടാക്സ് അസിസ്റ്റൻറ്

  • യോഗ്യത : ബിരുദം , ഡാറ്റാ എൻട്രി സ്പീഡ് ,മണിക്കൂറിൽ 8000 കീ ഡിപ്രെഷൻസ്.
  • പ്രായപരിധി : 18-27 വയസ്സ്.

തസ്തികയുടെ പേര് : മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്

  • യോഗ്യത : പത്താംക്ലാസ് വിജയം / തത്തുല്യം.
  • പ്രായപരിധി : 18-27 വയസ്സ്.

ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ജനറൽ / ഒ.ബി.സി വിഭാഗക്കാർക്ക് 5 വർഷത്തെയും എസ്.സി , എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് 10 വർഷത്തെയും ഇളവ് ലഭിക്കും.

മികവ് തെളിയിച്ചിരിക്കേണ്ട കായിക ഇനങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും അപേക്ഷാ ഫോമും www.incometaxindia.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ലഭ്യമാണ്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


അപേക്ഷ രജിസ്റ്റേഡ് തപാലിൽ അയയ്ക്കണം.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഒക്ടോബർ 08.

Important Links
Official Notification & Application FormClick Here
More DetailsClick Here

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.