പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

റെയിൽ വീൽ ഫാക്ടറിയിൽ 192 അപ്രൻറിസ് ഒഴിവ്..

കർണാടകയിലെ യലഹങ്കയിലുള്ള റെയിൽ വീൽ ഫാക്ടറിയിൽ 192 അപ്രൻറിസ് ഒഴിവ്.

തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കണം.

ഒഴിവുകൾ :

 • ഫിറ്റർ -85 ,
 • മെഷിനിസ്റ്റ് -31 ,
 • മെക്കാനിക് (മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ) -08 ,
 • ടർണർ -05 ,
 • സി.എൻ.സി പ്രോഗ്രാമിങ് കം ഓപ്പറേറ്റർ -23 ,
 • ഇലക്ടീഷ്യൻ -18 ,
 • ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് -22

യോഗ്യത :

 • പത്താംക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.
 • ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലെ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം.

പ്രായം : 15-24 വയസ്സ്.

13.09.2021 – ന് 24 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകരുത്.

എസ്.സി / എസ്.ടി. വിഭാഗത്തിന് 5 വർഷവും ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിന് 3 വർഷവും വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും.

സ്റ്റൈപ്പെൻഡ് :

 • ഫിറ്റർ , മെഷിനിസ്റ്റ് , മെക്കാനിക് (മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ) , ടർണർ ,ഇലക്ടീഷ്യൻ , ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക് എന്നീ ട്രേഡിലുള്ളവർ 12,261 രൂപ.
 • സി.എൻ.സി പ്രോഗ്രാമിങ് കം ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയ്ക്ക് 10,899 രൂപ.

അപേക്ഷാഫീസ് : 100 രൂപ.

Principal financial Adviser / Rail wheel Factory എന്ന പേരിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിൽനിന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റായോ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ ഓർഡറായോ ഫീസടയ്ക്കാം.

എസ്.സി / എസ്.ടി/ഭിന്നശേഷിക്കാർ / വനിതകൾ എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


വിജ്ഞാപനത്തിനോടപ്പം നല്കിട്ടുള്ള അപേക്ഷാഫോം പൂരിപ്പിച്ച ശേഷം തപാൽ മാർഗ്ഗം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.


അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച്

The Senior Personnel Officer ,
Personnel Department ,
Rail Wheel Factory ,
yelehanka ,
Bangalore – 560064

എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക.

അപേക്ഷാകവറിന് പുറത്ത് തസ്തികയുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാഫോമിനും www.rwf.indianrailways.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : സെപ്റ്റംബർ 13.

Important Links
Official Notification & Application formClick Here
More DetailsClick Here

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.