പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

ഔഷധിയിൽ; കൊല്ലം , കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലായി 62 ഒഴിവ്.ഏഴാം ക്ലാസ് ജയം/ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം.

 


.

കൊല്ലത്ത് പത്തനാപുരത്തെ വിതരണകേന്ദ്രത്തിലും കണ്ണൂരിലെ പരിയാരത്തെ വിതരണകേന്ദ്രത്തിലുമാണ് അവസരം.

ഏഴാം ക്ലാസ് ജയം/ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

തപാലിൽ അപേക്ഷിക്കണം.

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു ⇓


കണ്ണൂർ : 34

Job Summary : Kannur District
തസ്തികഒഴിവുകളുടെ എണ്ണംയോഗ്യതവയസ്സ്പ്രതിമാസ വേതനം
ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ01അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള BCA/PGDCAബിരുദം.20 – 41 വയസ്സ്Rs.13,600/-
ട്രെയിനീ വർക്കർ33ഏഴാം ക്ലാസ്18-41 വയസ്സ്Rs.10,800/-

തസ്തികയുടെ പേര് : ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 01
 • യോഗ്യത : ബി.സി.എ / പി.ജി.ഡി.സി.എ.ബിരുദം.
 • പ്രായം : 20-41 വയസ്സ്.
 • വേതനം : 13,600 രൂപ.

തസ്തികയുടെ പേര് : ട്രെയിനി വർക്കർ

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 33
 • യോഗ്യത : ഏഴാം ക്ലാസ്.
 • പ്രായം : 18-41 വയസ്സ്.
 • വേതനം : 10,800 രൂപ.

കൊല്ലം : 28

Job Summary : Kannur District
തസ്തികഒഴിവുകളുടെ എണ്ണംയോഗ്യതവയസ്സ്പ്രതിമാസ വേതനം
ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ (പുരുഷന്മാർ മാത്രം)06ഐ.ടി.ഐ/ഐ.ടി.സി/പ്ലസ് ടു18 – 41 വയസ്സ്Rs.11,200/-
അപ്രന്റീസ്22ഏഴാം ക്ലാസ്18-41 വയസ്സ്Rs.10,800/-

തസ്തികയുടെ പേര് : ഫിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പുരുഷന്മാർ

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 06
 • യോഗ്യത : ഐ.ടി.ഐ/ ഐ.ടി.സി , പ്ലസ് ടു.
 • പ്രായം : 18-41 വയസ്സ്.
 • വേതനം : 11 , 200 രൂപ.

തസ്തികയുടെ പേര് : അപ്രൻറിസ്

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 22
 • യോഗ്യത : ഏഴാം ക്ലാസ്.
 • പ്രായം : 18-41 വയസ്സ്.
 • വേതനം : 10,800 രൂപ.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി www.oushadhi.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

അപേക്ഷകൾ വയസ്സ് , ജാതി , വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുമായി ഔഷധിയുടെ കുട്ടനെല്ലൂർ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയക്കുക.

ഏത് കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലാസം


The Pharmaceutical corporation (IM) Kerala limited,
TKV Nagar,
Paruvankulamgara,
Kuttanellur,
Thrissur,
Kerala – 680014

Phone: 0487 2459800

ഇമെയിൽ വിലാസം : administration@oushadhi.org

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ജൂലായ് 22.

Important Links
Official Notification for Data Entry Operator & Trainee WorkerClick Here
Official Notification for Shift Operator and ApprenticeClick Here
More DetailsClick Here

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.