പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

ആരോഗ്യ കേരളത്തിൽ ഒഴിവുകൾ.
നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനിൽ (ദേശീയ ആരോഗ്യദൗത്യം) വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

മലപ്പുറം , കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് അവസരം.

കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനമാണ്.

മലപ്പുറം :

  • ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഫോർ ഹിയറിങ് ഇംപയേഡ് ,
  • ജെ.പി.എച്ച്.എൻ / ആർ.ബി.എസ്.കെ നഴ്സസ് ,
  • ഫാർമസിസ്റ്റ് ,
  • ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികകളിലാണ് അവസരം.

എല്ലാ തസ്തികകളിലും 14000 രൂപയാണ് ശമ്പളം.

പ്രായം : ജൂൺ ഒന്നിന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്.

വിശദവിവരങ്ങളും അപേക്ഷാഫോമും www.arogyakeralam.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതമുള്ള അപേക്ഷ, മലപ്പുറം സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ബി -3 ബ്ലോക്കിലുള്ള ആരോഗ്യ കേരളം ജില്ലാ ഓഫീസിൽ ജൂൺ 30 നകം സമർപ്പിക്കണം.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : ജൂൺ 30.

Important Links
Official NotificationClick Here
Application formClick Here
More DetailsClick Here

കോഴിക്കോട് :

  • ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ,
  • ഓഡിയോമെട്രിക് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികകളിലാണ് അവസരം.

വിരമിച്ചവർക്ക് ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി തസ്തികയിലേക്ക് 58 വയസ്സുവരെ അപേക്ഷിക്കാം.

രണ്ട് തസ്തികയിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് 40 വയസ്സാണ് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


അപേക്ഷ nhmkkdinterview@gmail.com എന്ന ഇ -മെയിലിലേക്ക് അയക്കണം.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : ജൂൺ 24.

വിശദവിവരങ്ങൾ www.arogyakeralam.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

Important Links
Official NotificationClick Here
More DetailsClick Here

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.