പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ 40 ഡിപ്ലോമ എൻജിനീയർ ഒഴിവ്.

 
റായ്ബറേലിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടെലിഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൽ 40 ഡിപ്ലോമ എൻജിനീയർ ഒഴിവ്.


ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കും.


എഴുത്തുപരീക്ഷയിലുടെ തയ്യാറാക്കുന്ന മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൻറ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.


ഒഴിവുകൾ :


മെക്കാനിക്കൽ -29 ,

ഇലക്ട്രിക്കൽ -07 ,

ഇലക്ട്രോണിക്സ് -04


യോഗ്യത :


ഹൈസ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൂന്നുവർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.

ജനറൽ / ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിന് 60 ശതമാനം മാർക്കും എസ്.സി / എസ്.ടി / ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിന് 55 ശതമാനം മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായം : 18-30 വയസ്സ്.


എസ്.സി / എസ്.ടി / ഭിന്നശേഷി വിമുക്തഭടന്മാർ എന്നിവർക്ക് അഞ്ചുവർഷവും ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിന് മൂന്നുവർഷവും വയസിളവ് ലഭിക്കും.


ശമ്പളം : 19,029 രൂപ.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം


വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.itiltd.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.


അപേക്ഷിച്ചതിനുശേഷം അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പും അനുബന്ധരേഖകളും


CM – HR & Legal ,

Recruitment cell ,

ITI Limited Sultanpur Road ,

Raebareli ,

Uttar Pradesh – 229010


എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കുക.


ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : മേയ് 15.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.