പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ-യിൽ 480 അപ്രന്റീസ് ഒഴിവ്.

 


നോർത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ-യിൽ 480 അപ്രന്റീസ് ഒഴിവ്.


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.


ഝാൻസി ഡിവിഷനിലായിരിക്കും അവസരം.
Job Summary

Job Role Act Apprentice

Qualification ITI

Total Vacancies 480

Experience Freshers

Job Location Jhansi

Last Date 16 April 2021

ഒഴിവുകൾ :


ഫിറ്റർ – 286,

വെൽഡർ (ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ) – 11,

മെക്കാനിക്ക് ഡീസൽ – 84,

കാർപെന്റർ – 11,

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ – 88.

യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഐ.ടി.ഐ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.


പ്രായപരിധി : 15-24 വയസ്സ്. (17-03-2021 തീയതി വെച്ചാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്).


എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗത്തിന് അഞ്ചു വർഷവും ഒ.ബി.സി.വിഭാഗത്തിന് മൂന്ന് വർഷവും വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും.


അപേക്ഷാഫീസ് : 100 രൂപ + പോർട്ടൽ 70 രൂപയും ജി.എസ്.ടി.യും.


എസ്.സി/എസ്.ടി./ഭിന്നശേഷിക്കാർ/വനിതകൾ എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


അപേക്ഷകൾ www.mponline.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അയക്കാം.


വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി www.ncr.indianrailways.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഏപ്രിൽ 16

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.