പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് ഒഴിവുകൾ

 


കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ് തസ്തികയിൽ 10 ഒഴിവുകളുണ്ട്.


ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക നിയമനമാണ്.


ലോക്കോ മോട്ടോർ ഡിസെബിലിറ്റി, ഡെഫ്‌ ആൻഡ് ഹാർഡ് ഓഫ് ഹിയറിങ്,ലോ വിഷൻ/ബ്ലൈൻഡ്നസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപെട്ടവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.


റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നമ്പർ : 11/2020


തസ്‌തികയുടെ പേര് : ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്


യോഗ്യത : എസ്.എസ്.എൽ.സി

അപേക്ഷകർ ബിരുദം നേടിയവരാകരുത്.

വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്രായപരിധിയാണുള്ളത്.

ശമ്പളം : 16,500 രൂപ മുതൽ 35,700 രൂപ വരെ.

Job Summary

Post Name QualificationTotal PostsSalaryJob LocationApplication Starting DateLast Date
Office Attendant SSLC 10 Rs.16,500 – Rs.37,500/- Kerala 24 September 2020 14 October 2020


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


www.hckrecruitment.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് :


എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും അഭിമുഖത്തിന്റെയും അടിസ്‌ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.


യോഗ്യത അടങ്ങുന്ന വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ചുവടെ ചേർക്കുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.


ഫോൺ : 0484-2562235.


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഒക്ടോബർ 14

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.