പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജിൽ അവസരം; അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മെയ് 1...


തൃശ്ശൂരിലെ എൽത്തുരുത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജിൽ അധ്യാപക -അനധ്യാപക തസ്തികളിലായി 6 ഒഴിവുകൾ. 

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയ്യതി  01/05/2020

2015 ഡിസംബർ 23 ന്  സ്വീകരിച്ച വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച്  ടൈപ്പിസ്റ്റ്, പ്യൂൺ  എന്നീ പോസ്റ്റുകൾകക്കായി അപേക്ഷിച്ചവർ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :-

www.aloysius.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനുശേഷം അപേക്ഷിക്കുക. 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിലാസം :-

St. Aloysius College
Elthuruth
Thrussur, 680 611

അപേക്ഷ ഫീസ് :-

പ്രിൻസിപ്പാൾ തസ്തിക - 1500 രൂപ 
അധ്യാപക തസ്തിക -1000 രൂപ 
അനധ്യാപക തസ്തിക -500 രൂപ 

ഒഴിവുകൾ 

*പ്രിൻസിപ്പാൾ -1 (ഓപ്പൺ )
*ഇംഗ്ലീഷ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ -1 (കമ്മ്യൂണിറ്റി )
*സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ -1 (ഓപ്പൺ )
*ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് -2
*കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് -2

യോഗ്യത  

കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാല /യു. ജി. സി / കേരള സർക്കാർ  എന്നിവയുടെ നിർദേശനങ്ങളും,  മാനദണ്ഡങ്ങളുമനുസരി ച്ചായിരിക്കും ഓരോ തസ്തികയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള യോഗ്യത നിർണയിക്കുക. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക 
      - 9947390542

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.