പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 35+ ഒഴിവുകൾ! ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!

പഴയങ്ങാടി ലൈവ്

DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 35+ ഒഴിവുകൾ! ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം: പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (DRDO) കീഴിലുള്ള ഡൽഹിയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ആൻഡ് അലൈഡ് സയൻസസ് (INMAS) സാമ്പത്തിക വർഷം – 2023-2024 – ലേക്കുള്ള ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലനത്തിനായി അപ്രന്റീസുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യരായ  ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

ബോർഡിന്റെ പേര്DRDO
തസ്തികയുടെ പേര്ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റിസ്, ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റിസ്
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം38
അവസാന തീയതി22 February 2023
സ്റ്റാറ്റസ്അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു

DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റിസ്

 • കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ
 • മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ
 • മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്‌നോളജിയിൽ ഡിപ്ലോമ
 • ഡിപ്ലോമ ഇൻ മോഡേൺ ഓഫീസ് പ്രാക്ടീസ്
 • (ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും)/ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ്

ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റിസ്

 • ബി.എൽ.ഐ.എസ്.സി. (ലൈബ്രറി സയൻസ്)
 • ബി. ഫാർമ
 • ബി.എസ്സി. (ബയോളജി/കെമിസ്ട്രി/ഫിസിക്സ്/ഗണിതശാസ്ത്രം)
DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 പ്രവൃത്തിപരിചയം:

പുതിയ പാസ്-ഔട്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (2020 അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അതത് കോഴ്സുകൾ പാസായവർ) മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. 2020-ന് മുമ്പ് യോഗ്യതാ പരീക്ഷ പാസായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യരല്ല. ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയില്ല.

DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 സ്റ്റൈപ്പൻഡ്:
 • പ്രതിമാസം 8,000/- രൂപ ആയിരിക്കും ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റിസ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ്
 • പ്രതിമാസം 9,000/- രൂപ ആയിരിക്കും ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റിസ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ്.
DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നടപടിക്രമം:
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കർശനമായി മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കും (അത്യാവശ്യ യോഗ്യതയുടെ ശതമാനം/മാർക്ക്).
 • ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഡയറക്ടർ INMAS രൂപീകരിച്ച ഒരു ബോർഡ് അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഒഴിവുകൾ അനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രമായിരിക്കും അറിയിക്കുക.
DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023  അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് കാലയളവ്:

കരാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മുതൽ 12 മാസമായിരിക്കും പരിശീലന കാലയളവ് ഉണ്ടായിരിക്കുക.

DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി:
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥി BOAT-ന്റെ വെബ് പോർട്ടലായ www.mhrdnats.gov.in-ൽ എൻറോൾ ചെയ്യുകയും റീജിയണൽ ബോർഡ് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുകയും വേണം. ഉദ്യോഗാർത്ഥി www.mhrdnats.gov.in എന്ന പോർട്ടലിൽ NDLNOC000005 എന്ന ഉപയോക്തൃ ഐഡി (INMAS/ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ആൻഡ് അലൈഡ് സയൻസസ്) എന്ന സ്ഥാപനം വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 • പ്രസ്തുത തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 22 February 2023 എന്ന തീയതിക്ക് മുൻപായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

NOTIFICATION

OFFICIAL SITE


إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.