പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷനിൽ 15 പ്രോഗ്രാമർ/ഡെവലപ്പർ ഒഴിവ്

Job Payangadi Live


Information Kerala Mission, IKM Notification 2022 – The Information Kerala Mission (IKM), an Autonomous Institution under the Government of Kerala invites online application form from the eligible candidates for the post of Programmer/Mobile app Developer /Senior Programmer/ Junior Developer for 15 vacancies.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷനിൽ 15 ഒഴിവ്.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

തിരുവനന്തപുരത്തെ സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എഴുത്തുപരീക്ഷ/പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്/ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ/അഭിമുഖം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

Job Summary
Job RoleProgrammer/Mobile app Developer /Senior Programmer/ Junior Developer
QualificationB.Tech/MCA/Diploma
Total Vacancies15
ExperienceExperienced
SalaryRs.35,000 – 65,000/ month
Job LocationKerala
Last Date21 May 2022

തസ്തിക, ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം,യോഗ്യത എന്നക്രമത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു ⇓

തസ്തികയുടെ പേര് : പ്രോഗ്രാമർ

  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 09
  • യോഗ്യത: ഇലക്ട്രോണിക്സ്/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി.ടെക്./എം.സി.എ.,രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

തസ്തികയുടെ പേര് : മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്പർ

  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 01
  • യോഗ്യത : ഇലക്ട്രോണിക്സ്/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി.ടെക്./എം.സി.എ. രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. അല്ലെങ്കിൽ കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്ലോമ. അഞ്ചുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

തസ്തികയുടെ പേര് : പ്രോഗ്രാമർ

  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 02
  • യോഗ്യത : ഇലക്ട്രോണിക്സ്/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി.ടെക്./എം.സി.എ.രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

തസ്തികയുടെ പേര് : സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ

  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 01
  • യോഗ്യത : ഇലക്ട്രോണിക്സ്/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി.ടെക്./എം.സി.എ., ഏഴുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

തസ്തികയുടെ പേര് : ജൂനിയർ ഡെവലപ്പർ

  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 02
  • യോഗ്യത : ഇലക്ട്രോണിക്സ്/കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി.ടെക്./എം.സി.എ., രണ്ടുമുതൽ അഞ്ചുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്രായപരിധി : 35 വയസ്സ്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം

വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനും www.cmdkerala.net എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : മെയ് 21.


إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.