പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

നേവിയിൽ 26 അവസരം | പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

 ഇന്ത്യൻ നേവി-യിൽ പ്ലസ് ടു-ക്കാർക്ക് അവസരം.


26 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്.


Job Summary

Job Role 10+2 Cadet Entry Scheme(B.Tech Entry)

Qualification 12th

Total Vacancies 26

Experience Freshers

Salary As per govt norms

Job Location Across India

Application Last Date 09 February 2021


പ്ലസ് ടു (ബി.ടെക്) കേഡറ്റ് എൻട്രി സ്കീമിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.


അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കാണ് അവസരം.


പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിയമനം.


ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമിയിലാണ് ഒഴിവുകൾ.


ജൂലായ് 2021-ലായിരിക്കും കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുക.

ജെ.ഇ.ഇ.മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡിന്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കുമാണ് അവസരം.


ജനുവരി 29 മുതൽ അപേക്ഷിച്ച് തുടങ്ങാം.


ഒഴിവുകൾ :


എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ച് – 5

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ടെക്‌നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് -21


യോഗ്യത :


10+2 പാറ്റേണിൽ സീനിയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ പാസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്‌സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ 70 ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഇംഗ്ലീഷിന് കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം മാർക്കും വേണം.


പ്രായപരിധി : 02 ജനുവരി 2002 മുതൽ 01 ജൂലായ് 2004-നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർക്കാണ് അവസരം.(രണ്ട് തീയതികളുമുൾപ്പെടെ)


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം


വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുവാനും www.joinindiannavy.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഫെബ്രുവരി 09

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.