പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിൽ 28 മാനേജർ ഒഴിവ്.

 


കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാഡിൽ 28 മാനേജർ ഒഴിവ്.


എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പ്രൊഫഷണലുകൾക്കാണ് അവസരം.


പരസ്യവിജ്ഞാപന നമ്പർ : P&A/18(186)/13 – Vol IV.


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.


മാനേജർ : 22 


മെക്കാനിക്കൽ -ബേസിക് ഡിസൈൻ – 01,

ഇലക്ട്രിക്കൽ – ബേസിക് ഡിസൈൻ – 01,

ഇലക്ട്രോണിക്സ് – ബേസിക് ഡിസൈൻ – 01,

നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ – ഹൾ  സ്ട്രക്ച്ചർ ഡിസൈൻ – 01,

മെക്കാനിക്കൽ – മെഷീനറി ഡിസൈൻ – 02,

ഇലക്ട്രിക്കൽ -സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സൊലൂഷൻസ് – 02,

ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ് – ന്യൂ ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് – 02,

ഇലക്ട്രിക്കൽ – ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് – 2,

മെറ്റീരിയൽസ് – 02,

പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ് – 01,

മറൈൻ – 02,

നേവൽ വെപ്പൺസ് – 02,

ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ് – ഷിപ്പ് റിപ്പയർ – 02,

ലീഗൽ – 01.

പ്രായപരിധി : 40 വയസ്സ്.


അസിസ്റ്റൻറ് മാനേജർ : 02 


ഡിസൈൻ – ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി – 01,

ലീഗൽ – 01.

പ്രായപരിധി : 30 വയസ്സ്.


അസിസ്റ്റൻറ് ജനറൽ മാനേജർ (മറൈൻ) : 02


പ്രായപരിധി : 53 വയസ്സ്.

അസിസ്റ്റൻറ് ജനറൽ മാനേജർ : 01 


മെറ്റീരിയൽസ് – 01,

ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ് – ന്യൂ ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് – 01.

പ്രായപരിധി : 50 വയസ്സ്.


ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ 


ഡിസൈൻ – ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി -01

പ്രായപരിധി : 35 വയസ്സ്.


വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.cochinshipyard.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.


അപേക്ഷാ ഫീസ് : 1000 രൂപ.


ഓൺലൈനായി ഫീസടയ്ക്കാം.


എസ്.സി/എസ്.ടി/ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിന് ഫീസില്ല.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : നവംബർ 25.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.