പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

കേന്ദ്ര സർവീസിൽ 121 ഒഴിവുകൾ


യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ 121 ഒഴിവിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം .
പരസ്യ വിജ്ഞാപനനമ്പർ : 07/2020 .
തസ്തിക , ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം , യോഗ്യത , പ്രായപരിധി എന്ന ക്രമത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

തസ്തികയുടെ പേര് : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ / റിസർച്ച് ഓഫീസർ ( ഹോമിയോപ്പതി )
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 36
 • യോഗ്യത : അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുമുള്ള ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ബിരുദം
 • പ്രായപരിധി : 35 വയസ്സ് .
തസ്തികയുടെ പേര് : അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ (ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് ) (മെറ്റലർജി )
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 03
 • യോഗ്യത : ഒരു വിഷയത്തിൽ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം (ഭൗതികശാസ്ത്രം,രസതന്ത്രം )
 • അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലർജിയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം.
 • പ്രായപരിധി : 30 വയസ്സ് .
തസ്തികയുടെ പേര് : സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് III- അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ ( ജനറൽ മെഡിസിൻ ) 
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 46
 • യോഗ്യത : എം‌.ബി.‌ബി‌.എസ് ഡിഗ്രി
 • പ്രായപരിധി : 40 വയസ്സ് .
തസ്തികയുടെ പേര് : സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് III അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ ( ന്യൂറോ സർജറി ) 
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 14
 • യോഗ്യത : എം‌.ബി.‌ബി‌.എസ് ഡിഗ്രി
 • പ്രായപരിധി : 40 വയസ്സ് .
തസ്തികയുടെ പേര് : സീനിയർ സയൻറിഫിക്ക് ഓഫീസർ – 21
 • ബാലിസ്റ്റിക്സ് – 02
യോഗ്യത : ഫിസിക്സ് / മാത്തമാറ്റിക്സ് / ഫോറൻസിക് സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
പ്രായപരിധി : 35 വയസ്സ് .
 • ബയോളജി – 06
യോഗ്യത : സുവോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം /
ബോട്ടണി / ആന്ത്രോപോളജി / ഹ്യൂമൻ ബയോളജി / ബയോകെമിസ്ട്രി / മൈക്രോബയോളജി
ജനിതകശാസ്ത്രം / ബയോടെക്നോളജി / മോളിക്യുലർ ബയോളജി / ഫോറൻസിക് സയൻസ് വിത്ത് സുവോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടണി.
പ്രായപരിധി : 35 വയസ്സ് .
 • കെമിസ്ട്രി- 05
യോഗ്യത : കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിക്കോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്രത്തിൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ്
പ്രായപരിധി : 35 വയസ്സ് .
 • ഡോക്യുമെൻറ്സ് – 04
യോഗ്യത : ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം /
ഫോറൻസിക് സയൻസിനൊപ്പം ഫിസിക്സ് /കെമിസ്ട്രി / ഫോറൻസിക് സയൻസ് /കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്
പ്രായപരിധി : 35 വയസ്സ് .
 • ഫോട്ടോ – 01
അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഡിപ്ലോമയും സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും
പ്രായപരിധി : 35 വയസ്സ് .
 • ഫിസിക്സ്- 03
യോഗ്യത : ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം / ഫോറൻസിക് സയൻസിനൊപ്പം ഫിസിക്സ്
പ്രായപരിധി : 35 വയസ്സ് .
തസ്തികയുടെ പേര് : ആർക്കിടെക്ട് ( ഗ്രൂപ്പ് എ )
 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 01
 • യോഗ്യത : ആർക്കിടെക്ചർ ബിരുദം
 • പ്രായപരിധി : 40 വയസ്സ് .
വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.upsconline.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക .
അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഓഗസ്റ്റ് 13 .

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.