പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

പുതുച്ചേരിയിൽ 63 സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ,ഫയർമാൻ ഒഴിവ്Government of Puducherry Job Notification 2023 : പുതുച്ചേരി സർക്കാരിന്റെ ഫയർ സർവീസ് വകുപ്പിൽ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ, ഫയർമാൻ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷമായി സ്ഥിരതാമസക്കാരായ വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

തസ്തികയും ഒഴിവും


തസ്തികയുടെ പേര് : ഫയർമാൻ

  • ഒഴിവ് : 58 (വനിത: 19, പുരുഷൻ: 39)
  • യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമോ വിജയിച്ചിരിക്കണം.
  • പ്രായം: 18-24 (സംവരണവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇളവുണ്ട്).

തസ്തികയുടെ പേര് : സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ

  • ഒഴിവ് : 5 (വനിത: 2, പുരുഷൻ: 3)
  • യോഗ്യത: അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി/ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നുള്ള ബാച്ചിലർ ബിരുദം,
  • പ്രായം: 20-27 (സംവരണവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇളവുണ്ട്)

ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും പ്രത്യേകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

സമാന തസ്തികയിലേക്ക് മുൻവിജ്ഞാപന പ്രകാരം അപേക്ഷിച്ച പുരുഷന്മാർ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


recruitment.py.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : ആഗസ്റ്റ് 31(5.45 PM).

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് recruitment.py.gov.in അല്ലെങ്കിൽ www.fire.py.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക.

Important Links
Fireman : Official Notification and Apply LinkClick Here
Station Officer : Official Notification and Apply LinkClick Here


إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.