പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

Ministry of Education റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 80,000 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!

പഴയങ്ങാടി ലൈവ്

Ministry of Education റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 80,000 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം: നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യുക്കേഷൻ (NCTE), ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ (ഹ്രസ്വകാല കരാർ ഉൾപ്പെടെ) അടിസ്ഥാനത്തിൽ NCTE ചെയർപേഴ്സൺ തസ്തികയിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് യോഗ്യരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി ആപേക്ഷിക്കാം.

Ministry of Education റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

ബോർഡിൻറെ പേര്

Ministry of Education
തസ്തികയുടെ പേര്

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ഒഴിവുകൾ

വിവിധ തരം
അവസാന തിയതി

20/02/2023

നിലവിലെ സ്ഥിതി

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു

Ministry of Education റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

 • അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറൽ ബിരുദം.
 • സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രൊഫസറോ തത്തുല്യമോ ആയി ജോലി ചെയ്ത പരിചയം.

Ministry of Education റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 മുൻഗണന നൽകുന്ന യോഗ്യതകൾ:

 • ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഡോക്ടറൽ ബിരുദം.
 • അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസോടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.
 • ശ്രദ്ധേയമായ അക്കാദമിക് ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ.
 • അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പരിചയം.
 • ജേണലുകളിലെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ദേശീയ അന്തർദേശീയ പ്രശസ്തിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ജേണലുകളിൽ.
 • ഭരണപരവും സംഘടനാപരവും നേതൃത്വപരവുമായ കഴിവ്.

Ministry of Education റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 പ്രായപരിധി:

തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന പ്രായ പരിധി 56 വയസാണ്.

Ministry of Education റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ശമ്പളം:

തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിമാസം 75, 500-80,000 രൂപ ശമ്പളം നൽകുന്നതാണ്.

Ministry of Education റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 കാലാവധി:

നിയമനം ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ മുഖേന (ഹ്രസ്വകാല കരാർ ഉൾപ്പെടെ) കാലാവധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമാവധി നാല് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെ, ഏതാണ് ആദ്യത്തേത്.

Ministry of Education റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം:

 • അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന NOTIFICATION ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • അപേക്ഷ ഫോർമാറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ചുവടെ ഉള്ള വിലാസത്തിൽ അയക്കുക.
 • വിലാസം – Deputy Secretary (Teacher Education), Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Room No. 101‘D’ Wing, Shastri Bhawan, New Delhi110115.

NOTIFICATION

OFFICIAL SITE


إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.