പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

KSBB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പത്താംക്ലാസ്സുകാർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം!

പഴയങ്ങാടി ലൈവ്

KSBB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പത്താംക്ലാസ്സുകാർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കം ത്രീഡി തിയറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ കം പ്ലംബർ തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് യോഗ്യതയും പരിചയവുമുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. താത്പര്യമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉടൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

KSBB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

ബോർഡിന്റെ പേര്കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ്
തസ്തികയുടെ പേര്Electrician cum 3D theater operator cum plumber
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 01
അവസാന തീയതി03/02/2023
സ്റ്റാറ്റസ്അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു
KSBB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 യോഗ്യത:

പ്രസ്തുത തസ്തികയ്ക്കായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ SSLC വിജയിക്കുകയും ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാന്റെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലൈസൻസിംഗ് പെർമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം

KSBB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 പ്രവർത്തി പരിചയം:
  • പ്രസ്തുത തസ്തികയ്ക്കായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയവും മ്യൂസിയങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയവും ആവശ്യമാണ്.
  • ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും.
KSBB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 പ്രായ പരിധി:

പ്രസ്തുത തസ്തികയ്ക്കായി 56 വയസ്സ് പ്രായ പരിധിയിലുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.


KSBB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ശമ്പളം:

പ്രസ്തുത തസ്തികയ്ക്കായി പ്രതിമാസം 20065 രൂപ പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നു.

KSBB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി:
  • താത്പര്യമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
  • താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 03/02/2023-നോ അതിനുമുമ്പോ യോഗ്യതയും പരിചയവും തെളിയിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും സോഫ്റ്റ് കോപ്പി സഹിതം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
  • നിങ്ങൾ ഫയലുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും ഈ ഫോം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ Google അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരും ഫോട്ടോയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും.
  • തുടർന്നുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലൂടെയായിരിക്കും നടത്തുന്നത്.

NOTIFICATION

OFFICIAL SITE

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.