പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

 ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരുടെ പാനലിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു..

സ്‌കോൾ-കേരള മുഖേന ആരംഭിക്കുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ യോഗിക് സയൻസ് ആൻഡ് സ്‌പോർട്‌സ് യോഗ കോഴ്‌സിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരുടെ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പാനലിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും 50% ൽ കുറയാത്ത മാർക്കോടെ MSc Yoga ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു വർഷം ആണ് കോഴ്‌സിന്റെ ദൈർഘ്യം. ക്ലാസുകൾ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുക. മണിക്കൂർ ഒന്നിന് 300 രൂപ വീതം പ്രതിഫലം അനുവദിക്കും. എസ്.എസ്.എൽ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും ഓരോ പകർപ്പുകൾ ഓൺലൈനായി അപ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. www.scolekerala.org യിൽ Application for Yoga Instructor എന്ന ലിങ്ക് മുഖേന ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 8.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.