പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

കുടുംബശ്രീയിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനം..

സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ (കുടുംബശ്രീ)യിലെ വിവിധ ജില്ലാ മിഷനുകളിലെ ജില്ലാ മിഷൻ കോ- ഓർഡിനേറ്റർ, അസി. ജില്ലാ മിഷൻ കോ- ഓർഡിനേറ്റർ, ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയൽ സ്റ്റാഫ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനത്തിനായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ/ അർദ്ധസർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യതയുള്ള ജീവനക്കാർ ചട്ടപ്രകാരം അവരുടെ മാതൃവകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള എൻ.ഒ.സി സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം.

സംസ്ഥാന മിഷനിൽ ചീഫ് ഓഫീസർ/ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നാല് ഒഴിവുണ്ട്. ശമ്പള സ്‌കെയിൽ: 59300-120900. അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം/ ബുരുദാനന്തര ബുരുദമാണ് യോഗ്യത.  സർക്കാർ/ അർദ്ധസർക്കാർ/ കേന്ദ്രസർക്കാർ സർവീസിലോ പ്രമുഖ എൻ.ജി.ഒകളിലോ ചുരുങ്ങിയത് 10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും നിലവിൽ സർക്കാർ സർവീസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.  ഇംഗ്ലീഷിൽ അവതരണം, മികച്ച ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ കഴിവുണ്ടാകണം.

ജില്ലാ മിഷൻ കോ- ഓർഡിനേറ്റർ തസ്തിയിൽ 6 ഒഴിവുണ്ട്. (കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്) ശമ്പള  സ്‌കെയിൽ: 59300-120900. അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, സർക്കാർ/ അർദ്ധ സർക്കാർ/ കേന്ദ്രസർക്കാർ സർവീസിലോ പ്രമുഖ എൻ.ജി.ഒ.കളിലോ ചുരുങ്ങിയത് 10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം എന്നിവയുണ്ടാണം. നിലവിൽ സർക്കാർ സർവീസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനവും ഇംഗ്ലീഷിൽ അവതരണം നടത്താനും മികച്ച ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് നടത്താനും കഴിവുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

അസി. ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിൽ 38  ഒഴിവുകളുണ്ട്. ശമ്പള സ്‌കെയിൽ: 37400-79000. അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം എന്നിവയുണ്ടായിരിക്കണം. സർക്കാർ/ അർദ്ധസർക്കാർ/ കേന്ദ്രസർക്കാർ സർവീസിലോ പ്രമുഖ എൻ.ജി.ഒ.കളിലോ ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയമുള്ള നിലവിൽ സർക്കാർ സർവീസിൽ സേവനമുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയൽ തസ്തികയിൽ 21 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ശമ്പള സ്‌കെയിൽ: 26500-60700. അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ്, എക്‌സൽ, പവ്വർപോയിന്റ് തുടങ്ങിയവയിൽ പരിജ്ഞാനം, ഇംഗ്ലീഷ്/ മലയാളം ടെപ്പിങ് എന്നിവയിൽ പ്രവീണ്യമുണ്ടാകണം. ക്ലറിക്കൽ ജോലിയിൽ 2 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. മുഴുവൻ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പ്രയാപരിധി 01.01.2022ന് 50 വയസിന് താഴെ.

അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം: എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, കുടുംബശ്രീ, ട്രിഡ  ബിൽഡിംഗ്, ചാലക്കുഴി ലെയിൻ, മെഡിക്കൽ കോളജ്, തിരുവനന്തപുരം-695011. ഇ-മെയിൽ: kudumbashree1@gmail.com. അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 31.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.