പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

ഇന്ത്യൻ നേവി എംആർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: അഗ്നിവീർ (മെട്രിക് റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ്) 200 ഒഴിവുകൾ

Job Payangadi Live

 
ഇന്ത്യൻ നേവി 01/2022 (ഡിസംബർ 22) ബാച്ചിലേക്ക് അഗ്നിവീറിന്റെ (എംആർ) 200 ഒഴിവുകൾ നികത്തും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒഴിവ്, യോഗ്യത, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കാം.

ഇന്ത്യൻ നേവി എംആർ (അഗ്‌നിവീർ) റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം 2022 : ഇന്ത്യൻ നേവി എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് പത്രത്തിലും അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിലും മെട്രിക് റിക്രൂട്ടിനായി (എംആർ) അഗ്നിവീർ ആയി ആളുകളുടെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യൻ നേവി എംആർ അഗ്നിവീർ രജിസ്ട്രേഷൻ ജൂലൈ 25 ന് joinindiannavy.gov.in-ൽ ആരംഭിക്കും. അവിവാഹിതരായ പുരുഷ-സ്ത്രീ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് joinindiannavy.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപേക്ഷിക്കാം 

അവസരം ഷെഫ്, സ്റ്റ്യുവാർഡ്, ഹൈജീനിസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ. നാലു വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. ജൂലൈ 25 മുതൽ 30 വരെ ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

കോഴ്‌സിനുള്ള പരിശീലനം 01/2022 (ഡിസംബർ 22) ബാച്ചിനുള്ള ഒഡീഷയിലെ ഐഎൻഎസ് ചിൽക്കയിൽ 2022 ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കും. 

അഗ്നിവീറിന്റെ (എംആർ) ആകെ ഒഴിവുകൾ 200 ആണ് (പരമാവധി 40 സ്ത്രീകൾ മാത്രം). ഇന്ത്യൻ നേവി എംആർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം. ഇന്ത്യൻ നേവി അഗ്നിപഥ് 2022 മായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:

പ്രധാന തീയതികൾ

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ ആരംഭ തീയതി25 ജൂലൈ 2022
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി30 ജൂലൈ 2022

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൻ പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം. 

പ്രായപരിധി:

ഉദ്യോഗാർത്ഥി 1999 ഡിസംബർ 01-നും 2005 മെയ് 31-നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ).

ശന്പളം (യഥാക്രമം 1,2,3,4 വർഷങ്ങളിൽ): 30,000, 33,000, 36,500, 40,000 രൂപ.
ശാരീരികയോഗ്യത: ഉയരം പുരുഷൻ- 157 സെമീ. സ്ത്രീ; 152 സെമീ. മികച്ച കാഴ്ചശക്തി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തുപരീക്ഷ, ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്നിവ മുഖേന. ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് താഴെക്കാണുന്നവ ഉണ്ടായിരിക്കും.

സ്ത്രീ: എട്ടു മിനിറ്റിൽ 1.6 കിമീ ഓട്ടം. 15 സ്ക്വാറ്റ്സ്, 10 സിറ്റ് അപ്പ്.
പുരുഷൻ: ആറു മിനിറ്റ് 30 സെക്കൻഡിൽ 1.6 കിമീ ഓട്ടം. 20 സ്വാറ്റ്സ്, 12 പുഷ് അപ്പ്.

ഇന്ത്യൻ നേവി എംആർ അഗ്നിവീർ സേവന കാലയളവ് ?

1957 ലെ നേവി ആക്ട് പ്രകാരം അഗ്നിവീരന്മാരെ നാല് വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ എൻറോൾ ചെയ്യും. നിലവിലുള്ള മറ്റേതൊരു റാങ്കിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ അഗ്‌നിവീറുകൾ ഒരു പ്രത്യേക റാങ്ക് ഉണ്ടാക്കും. നാല് വർഷത്തെ വിവാഹനിശ്ചയ കാലയളവിനപ്പുറം അഗ്നിവീറുകളെ നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് ബാധ്യതയില്ല.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തും:

  1. എഴുത്തു പരീക്ഷ
  2. ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് (PFT)
  3. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മെഡിക്കൽ പരീക്ഷ

പരിശീലിനം ഒഡീഷയിലെ ഐഎൻഎസ് ചിൽക്കയിൽ ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കും.
വെബ്സൈറ്റ്: www.joinindiannavy.gov.in.

ഇന്ത്യൻ നേവി MR-ന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഈ എൻട്രിക്ക്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് www.joinindiannavy.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. നടപടിക്രമം ഇപ്രകാരമാണ്:-
ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.joinindiannavy.gov.in സന്ദർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സജീവമാകുന്ന മുകളിലെ ലിങ്കിൽ നേരിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
സാധുവായ ഇമെയിൽ വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുക.
ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇ-മെയിൽ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് ‘ലോഗിൻ’ ചെയ്യുക.
ഒരു പുതിയ പേജ് സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു, “നിലവിലെ അവസരങ്ങൾ” ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
“പ്രയോഗിക്കുക” ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സ്കാൻ ചെയ്യുക.
അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷാ ഫോം “സമർപ്പിക്കുക”.

ഇന്ത്യൻ നേവി എംആർ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2022

  • സയൻസ് & മാത്തമാറ്റിക്‌സ്’, ‘ജനറൽ അവയർനസ്’ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 2 വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. ചോദ്യപേപ്പർ ദ്വിഭാഷയും (ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും) ഒബ്ജക്ടീവ് തരവും ആയിരിക്കും.
  • പത്താം തലത്തിലായിരിക്കും ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ നിലവാരം.
  • 30 മിനിറ്റായിരിക്കും പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം.
  • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും മൊത്തത്തിലും വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ നേവി MR PFT 2022

ലിംഗഭേദം1.6 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടംSquats (Uthak Baithak)പുഷ് അപ്പുകൾBent Knee Sit-ups
ആൺ06 മിനിറ്റ് 30 സെ2012
സ്ത്രീ08 മിനിറ്റ്1510

 ഇന്ത്യൻ നേവി എംആർ മെഡിക്കൽ

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് മെഡിക്കൽ പരീക്ഷ ഐഎൻഎസ് ചിൽകയിൽ നടത്തും. റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് മെഡിക്കൽ എക്‌സാമിനേഷനിൽ ആരോഗ്യപരമായി യോഗ്യതയുള്ളവരെയാണ് നിയമിക്കുന്നത്.


إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.