പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

എഫ്.സി.ഐയിൽ 1240 വാച്ച്മാൻ ഒഴിവ്ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (എഫ്.സി.ഐ) പഞ്ചാബ് , ഹരിയാന റീജണുകളിൽ വാച്ച്മാൻ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

 • പഞ്ചാബ് -860 ,
 • ഹരിയാന-380 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ.
Job Summary : Haryana
Job RoleWatchman
Qualification8th/5th
Total Vacancies380
ExperienceFreshers
SalaryRs. 23,000 – 64,000/-
Job LocationAcross India
Last Date19 November 2021
Job Summary : Punjab
Job RoleWatchman
Qualification8th/5th
Total Vacancies860
ExperienceFreshers
SalaryRs. 23,000 – 64,000/-
Job LocationAcross India
Last Date10 November 2021

യോഗ്യത : എട്ടാംക്ലാസ് വിജയം.

പഞ്ചാബ് , ഹരിയാന റീജണുകളിൽ മുൻപ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിരുന്നവർക്ക് 5 -ാം ക്ലാസ് ജയം മതി.

പ്രായം : 18-25 വയസ്സ്  (അർഹരായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും).

Job.payangadilive.in 

അപേക്ഷാഫീസ് :

വനിതകൾ , എസ്.സി , എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർ , ഭിന്നശേഷിക്കാർ /വിമുക്തഭടർ എന്നിവർക്ക് ഫീസ് ഇല്ല.

മറ്റുള്ളവർക്ക് 250 രൂപ.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്തുപരീക്ഷയും

കായികക്ഷമതാപരിശോധനയുമുണ്ടാവും.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള വെബ്സൈറ്റ് :

പഞ്ചാബ് : https://fci-punjab-watch-ward.in

ഹരിയാന : https://fci-haryana-watch-ward.in/login 

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി :

പഞ്ചാബ് : നവംബർ 10 , ഹരിയാന : നവംബർ 19.

Important Links
Official Notification for FCI PunjabClick Here
Official Notification for FCI HaryanaClick Here
More Details : FCI PunjabClick Here
More Details : FCI PunjabClick Here

FCI Recruitment 2021 for Watchman | 1240 Posts | Last Date: 19 November 2021


FCI Recruitment 2021 – Food Corporation of India (FCI) has released the notification for the post of Watchman of 860 vacancies. Candidates with the qualification of 8th/5th can apply for this job.

The selection is based on Online Test and Interview.

Eligible candidates can apply for this post online at official website on or before 19 November 2021. The detailed eligibility and application process are given below;

Job Summary : Haryana
Job RoleWatchman
Qualification8th/5th
Total Vacancies380
ExperienceFreshers
SalaryRs. 23,000 – 64,000/-
Job LocationAcross India
Last Date19 November 2021

Educational Qualification:

Watchman :

 • 8th (Middle) Standard Passed

Erstwhile Ex-contractual security guards :

 • 5th Standard Passed

Age Limit: 18 – 25 years

Total Vacancies:

 • UR – 168 Posts
 • SC-72 Posts
 • OBC- 102 Posts
 • EWS-38 Posts

Salary: Rs. 23,000 to 64,000/-

FCI Recruitment Selection Process:
 • The selection will be done on the basis of: Written Exam- 120 Marks, Physical Endurance Test (PET)- Qualifying, Document Verification, Medical Examination
 • PATTERN OF WRITTEN TEST (FOR GENERAL CANDIDATES) Written Examination Paper (Duration – 90 Minutes): The WRITTEN TEST will be comprised of 120 Multiple Choice Questions from General Knowledge, Current Affairs, Reasoning, English Language and Numerical Ability.
 • PATTERN OF WRITTEN TEST (FOR EX CONTRACTUAL SECURITY GUARDS) Written Examination Paper (Duration – 90 Minutes): The WRITTEN TEST will be comprised of 120 Multiple Choice Questions accordingly to test the ability of the ‘candidates in the basic arithmetic’s and general knowledge pertaining to basic numeracy skills i.e. Addition, Subtraction, Multiplication, Division etc., basic general Knowledge restricted to our country only and basic English i.e. Spelling correction, Parts of speech etc.
 • All questions will carry 1 mark each. There will be no negative marking. The Question Papers for Written Test will be trilingual i.e. in English, Hindi & Punjabi.

Application Fees:

 • For General – Rs.250/-
 • SC/ST/PwBD and Women candidates are exempted from payment of Application Fee.

How to Apply FCI Recruitment 2021?

All interested and eligible candidates can apply for this position online at (www.fci.gov.in) website on or before 19 November 2021

Important Links
Official Notification for FCI PunjabClick Here
Official Notification for FCI HaryanaClick Here
More Details : FCI PunjabClick Here
More Details : FCI PunjabClick Here

FCI Recruitment 2021 for Watchman


FCI Recruitment 2021 – Food Corporation of India (FCI) has released the notification for the post of Watchman of 860 vacancies.

Job Summary : Punjab
Job RoleWatchman
Qualification8th/5th
Total Vacancies860
ExperienceFreshers
SalaryRs. 23,000 – 64,000/-
Job LocationAcross India
Last Date10 November 2021

Educational Qualification:

Watchman :

 • 8th (Middle) Standard Passed

Erstwhile Ex-contractual security guards :

 • 5th Standard Passed

Age Limit: 18 – 25 years

Total Vacancies:

 • UR – 345 Posts
 • SC-249 Posts
 • OBC- 180 Posts
 • EWS-86 Posts

Salary: Rs. 23,000 to 64,000/-

FCI Recruitment Selection Process:
 • The selection will be done on the basis of: Written Exam- 120 Marks, Physical Endurance Test (PET)- Qualifying, Document Verification, Medical Examination
 • PATTERN OF WRITTEN TEST (FOR GENERAL CANDIDATES) Written Examination Paper (Duration – 90 Minutes): The WRITTEN TEST will be comprised of 120 Multiple Choice Questions from General Knowledge, Current Affairs, Reasoning, English Language and Numerical Ability.
 • PATTERN OF WRITTEN TEST (FOR EX CONTRACTUAL SECURITY GUARDS) Written Examination Paper (Duration – 90 Minutes): The WRITTEN TEST will be comprised of 120 Multiple Choice Questions accordingly to test the ability of the ‘candidates in the basic arithmetic’s and general knowledge pertaining to basic numeracy skills i.e. Addition, Subtraction, Multiplication, Division etc., basic general Knowledge restricted to our country only and basic English i.e. Spelling correction, Parts of speech etc.
 • All questions will carry 1 mark each. There will be no negative marking. The Question Papers for Written Test will be trilingual i.e. in English, Hindi & Punjabi.

Application Fees:

 • For General – Rs.250/-
 • SC/ST/PwBD and Women candidates are exempted from payment of Application Fee.

How to Apply FCI Recruitment 2021?

All interested and eligible candidates can apply for this position online at (www.fci.gov.in) website on or before 10 November 2021.

Important Links
Official Notification for FCI PunjabClick Here
Official Notification for FCI HaryanaClick Here
More Details : FCI PunjabClick Here
More Details : FCI PunjabClick Here


إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.