പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവ്

കാസർഗോഡുള്ള ഐ.സി.എ.ആർ സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ അവസരം.

ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത്.

Job Summary
Name of PostProject Assistant
No of Post01 (One)
Place of WorkICAR-CPCRI,Kasaragod
QualificationEssential : VHSE Agriculture
Desirable : Computer Knowledge
Age LimitMen : 30 Years
Women : 35 Years
RemunerationRs.20,000/- per Month

യോഗ്യത : അഗ്രികൾച്ചർ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ , കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി :

  • പുരുഷന്മാർക്ക് 30 വയസ്സ് ,
  • സ്ത്രീകൾക്ക് 35 വയസ്സ്.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി www.cpcri.icar.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് : അഭിമുഖം വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

അഭിമുഖത്തിനായി കാസർകോട് കുഡ്മവിലുള്ള സി.പി.സി.ആർ.ഐ.യിൽ സെപ്റ്റംബർ 14 – ന് രാവിലെ 9.00 – ന് എത്തണം.

അഭിമുഖ തീയതി : സെപ്റ്റംബർ 14.

Important Links
Official NotificationClick Here
More DetailsClick Here

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.