പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

സായുധ പോലീസിൽ ഡോക്ടർ ഒഴിവ്..

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സെലക്ഷൻ ബോർഡ് (സി.എ.പി.എഫ്) ഡോക്ടർമാരുടെ 553 ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ , ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സസാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന

 • ബി.എ.സ്.എഫ് ,
 • സി.ആർ.പി.എഫ് ,
 • ഐ.ടി.ബി.പി ,
 • എസ്.എസ്.ബി ,
 • അസം റൈഫിൾസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിയമനം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു ⇓


തസ്തികയുടെ പേര് : സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സെക്കൻഡ് കമാൻഡ്)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 05 (ഐ.ടി.ബി.പി-5)
 • ഒഴിവുകൾ : കാർഡിയോളജി -1 , ന്യൂറോസർജറി -1 , ന്യൂറോളജി -1 , നെഫ്രോളജി -1 , ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജി -1.

തസ്തികയുടെ പേര് : സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡൻറ്)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 201 (ബി.എസ്.എഫ് -52 , സി.ആർ.പി.എഫ് -116 , എസ്.എ സ്.ബി-18 , ഐ.ടി.ബി.പി-11 , അസം റൈഫിൾസ് -4)

ഒഴിവുകൾ : മെഡിസിൻ -36 , സർജറി -36 , ഗൈനക്കോളജി ആൻഡ് ഒബ്ലടിക്സ് -22 , അനസ്തേറ്റിസ്റ്റ് -24 , റേഡിയോളജിസ്റ്റ് 39 , ഇ.എൻ.ടി. – 1 , പാത്തോളജിസ്റ്റ് -20 , ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ്/ ഐ -19 , സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് -1 , പീഡിയാട്രിക്സ് -2 , ഓർത്തോപീഡിക്സ് -1.

തസ്തികയുടെ പേര് : മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അസിസ്റ്റൻറ് കമാൻഡൻറ്)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 345 (ബി.എ സ്.എഫ് – 85 , സി.ആർ.പി.എഫ് -77 , എസ്.എസ്.ബി-51 , ഐ.ടി.ബി.പി-101 , അസം റൈഫിൾസ് -31)

തസ്തികയുടെ പേര് : ഡെൻറൽ സർജൻ (അസിസ്റ്റൻറ് കമാൻഡൻറ്)

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 02 (സി.ആർ.പി. എഫ്-1 , അസം റൈഫിൾസ് -1 )

യോഗ്യത : എം.ബി.ബി.എസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.

ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനും കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഡെൻറിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡെൻറൽ സർജറി ബിരുദവും ഡെൻറൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ രജിസ്ട്രേഷനുമാണ് യോഗ്യത. ഇൻറൺഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി :

 • സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് – 60 വയസ്സ് ,
 • സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേർസ് -40 വയസ്സ് ,
 • മെഡിക്കൽ ഓഫീസേർസ് -30 വയസ്സ് ,
 • ഡെൻറൽ സർജൻ -35 വയസ്സ്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനും recruitment.itbpolice.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഒക്ടോബർ 27.

Important Links
More DetailsClick Here

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.