പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ 112 അപ്രൻറിസ് ഒഴിവ്...

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലുള്ള ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ 112 അപ്രൻറിസ് ഒഴിവ്.

ഒരുവർഷത്തെ പരിശീലനമായിരിക്കും.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

ഐ.ടി.ഐ വിഭാഗക്കാർക്കാണ് അവസരം.

ഒഴിവുകൾ :

  • ഫിറ്റർ-05 ,
  • ഇലക്ട്രീഷ്യൻ- 10 ,
  • ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്ക്- 10 ,
  • കോപ്പ- 87

യോഗ്യത : ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഐ.ടി.ഐ.


പ്രായപരിധി : 21 വയസ്സ്.

30.09.2021 തീയതിവെച്ചാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്.

എസ്.സി/ എസ്.ടി /ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിന് അഞ്ചും ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിന് മൂന്ന് വർഷവും വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനും www.bel-india.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


അപേക്ഷകൾ www.apprenticeshipindia.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അയക്കാം.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഓഗസ്റ്റ് 10.

Important Links
Notification & More InfoClick Here
Official WebsiteClick Here

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.