പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

ഐ.എസ്.ആർ.ഒ-യിൽ 43 അപ്രൻറിസ് ഒഴിവ്.ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ 43 അപ്രൻറിസ് ഒഴിവ്.

ബെംഗളൂരുവിലാണ് അവസരം.

ഒരുവർഷത്തെ പരിശീലനമായിരിക്കും.

എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു ⇓


തസ്തികയുടെ പേര് : ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രൻറിസ്

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 13

ഒഴിവുകൾ :

 • സിവിൽ -03 ,
 • മെക്കാനിക്കൽ -01 ,
 • കംപ്യൂട്ടർ -01 ,
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് -01 ,
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് -01 ,
 • ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ -03 ,
 • ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻജിനീയറിങ് -02 ,
 • ഫയർ ടെക്നോളജി / സേഫ്റ്റി -02

യോഗ്യത : ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം.

സ്റ്റൈപെൻഡ് : 9,000 രൂപ.


തസ്തികയുടെ പേര് : ഡിപ്ലോമ (ടെക്നീഷ്യൻ) അപ്രൻറിസ്

 • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 30

ഒഴിവുകൾ :

 • സിവിൽ -03 ,
 • മെക്കാനിക്കൽ -02 ,
 • കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് -02 ,
 • ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് -03 ,
 • കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടീസ് -20

യോഗ്യത : ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ എൻജിനീയറിങ്.

സ്റ്റൈപെൻഡ് : 8,000 രൂപ.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


വെബ്സൈറ്റിലെ അപേക്ഷാഫോം പൂരിപ്പിച്ച് അവശ്യരേഖകളുമായി hqapprentice@isro.gov.in എന്ന മെയിലിലേക്ക് അയക്കുക.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷാഫോമിനുമായി www.isro.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ്കാണുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ജൂലായ് 22.

Important Links
Official Notification & Application formClick Here
More DetailsClick Here

  إرسال تعليق

  തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
  Cookie Consent
  We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
  Oops!
  It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
  AdBlock Detected!
  We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
  The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
  Site is Blocked
  Sorry! This site is not available in your country.