പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

പവർഗ്രിഡിൽ 70 ഡിപ്ലോമ ട്രെയിനി ഒഴിവ്.
പവർ ഗ്രിഡിൻെറ സതേൺ റീജണിൽ 70 ഡിപ്ലോമ ട്രെയിനി ഒഴിവ്.

സതേൺ റീജൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം I , II എന്നീ റീജണിലാണ് അവസരം.

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് , തെലങ്കാന , കർണാടക , കേരള , തമിഴ്നാട് , പുതുച്ചേരി എന്നീ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോജക്ടിലേക്കാണ് നിയമനം.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ 35 ഒഴിവാണുള്ളത്.

വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു


തസ്‌തികയുടെ പേര് : ഇലക്ടിക്കൽ

  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 65
  • യോഗ്യത : ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ (പവർ) / ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് / പവർ സിസ്റ്റംസ് / പവർ എൻജിനീയറിങ് മൂന്നുവർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : സിവിൽ

  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 05
  • യോഗ്യത : സിവിൽ എൻജിനീയറിങ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ.
  • പ്രായപരിധി : 27 വയസ്സ്.

ഒ.ബി.സി. വിഭാഗത്തിന് മൂന്ന് വർഷവും എസ്.സി / എസ്.ടി വിഭാഗത്തിന് 5 വർഷവും വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് :

എഴുത്തുപരീക്ഷ/കംപ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

പരീക്ഷയിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും.

ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ടെക്നിക്കൽ പരിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ആപ്റ്റിറ്റിയൂഡ് ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക.

കേരളത്തിൽ കൊച്ചി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമാണ്.

അപേക്ഷാഫീസ് : 300 രൂപ.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


www.powergrid.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം

വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.powergrid.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ജൂൺ 29.

Important Links
Official Notification : SOUTHERN REGION TRANSMISSION SYSTEM – IClick Here
Apply Online : SOUTHERN REGION TRANSMISSION SYSTEM – IClick Here
More DetailsClick Here
Official Notification : SOUTHERN REGION TRANSMISSION SYSTEM – IIClick Here
Apply Online : SOUTHERN REGION TRANSMISSION SYSTEM – IIClick Here
More DetailsClick Here

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.