പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

കരസേനാ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് റാലി : ARO കാലിക്കറ്റ് ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ARO കോഴിക്കോട് ആർമി റാലി ഭാരതി 2020 – ഹലോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളേ, കോഴിക്കോട് ARO സോൾജിയർ ജിഡി, സോൾജിയർ ട്രേഡ്സ്മാൻ, സോൾജിയർ ക്ലർക്ക്, സോൾജിയർ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഭാരതി ഷെഡ്യൂൾ ആർമി ഓപ്പൺ റാലി 2020 ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ പുതിയ വിവരങ്ങളും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ജിഡി / ട്രേഡ്സ്മാൻ / ക്ലർക്ക് / നഴ്സിംഗ് ഓപ്പൺ റാലി ഭാരതി ഒഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ARO പങ്കിട്ടു.

കോഴിക്കോട് എ‌ആർ‌ഒ കേരള ഭാരതി റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് കഴിയും. പ്രായപരിധി, അക്കാദമിക് യോഗ്യത, സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ, തിരുവനന്തപുരം ആർമി ഓപ്പൺ റാലി തീയതി / ഷെഡ്യൂൾ തുടങ്ങിയ അധിക ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓപ്പൺ റാലി വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ
20 ഡിസംബർ 2020 മുതൽ 2021 ഫെബ്രുവരി 02 വരെ.ARO കോഴിക്കോട് ആർമി റാലി ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

Total
Post
Not fix
How will
Apply
Online format
Registration
Opening
Date
20 DECEMBER
2020
Registration
Closing
Date
2nd FEBRUARY
2020
Post Details Army Soldier Post

 • സോൾജിയർ ക്ലർക്ക് / എസ്‌കെടി പോസ്റ്റ്
 • സോൾജിയർ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് വെറ്ററിനറി പോസ്റ്റ്
 • സോൾജിയർ ട്രേഡ്സ്മാൻ പോസ്റ്റ്
 • സോൾജിയർ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തിക
 • സൈനികന്റെ സാങ്കേതിക പോസ്റ്റ്
 • സോൾജിയർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി (ജിഡി) തസ്തിക

കോഴിക്കോട്, കാസർ ഗോഡ്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം , പാലക്കാട്, തൃശൂർ, വയനാട്, യുടി മഹി
& ലക്ഷദ്വീപ് ഫോർ സോൾജിയർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി, സോൾജിയർ ടെക്‌നിക്കൽ, സോൾജിയർ ട്രാക്ക്മാൻ, സോൾജിയർ സോൾജിയർ ട്രേഡ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ സോൾഡിയർ ട്രെയിം / സ്റ്റോർ കീപ്പർ ടെക്‌നിക്കൽ / ഇൻവെന്ററി മാനേജ്‌മെന്റുകളും സോൾജിയർ ടെക്‌നിക്കൽ നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് / നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് വെറ്ററിനറി 20 ഫെബ്രുവരി 2021 മുതൽ 2021 മാർച്ച് 31വരെ കണ്ണൂരിൽ (വേദി പിന്നീട് അറിയിക്കും) (COVID-19 പാൻഡെമിക് സാഹചര്യം: റാലിയുടെ കൃത്യമായ തീയതികൾ പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിക്കും)ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ
20 ഡിസംബർ 2020 മുതൽ 2021 ഫെബ്രുവരി 02 വരെ.


റാലി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 15 ദിവസം മുമ്പ് റാലിവിലിനുള്ള കാർഡുകൾ അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെയിലുകളിൽ അയയ്ക്കും. അപേക്ഷകർ നടന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരണം. അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല

കോഴിക്കോട് ARO ആർമി ഭാരതി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ


ARO കോഴിക്കോട് ആർമി ഓപ്പൺ റാലിയിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതിന് ശാരീരിക യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേരുക, പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ വിശദമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി‌എഫ്ടി പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഫിസിക്കൽ പോയിൻറ് (റേസ്, ഉയരം, പ്രായപരിധി, ഭാരം, ലോംഗ്ജമ്പ്, ഹൈജമ്പ് തുടങ്ങിയവ). ഇന്ത്യൻ ആർമി, ഇന്ത്യൻ നേവി (എംആർ / എസ്എസ്ആർ / എഎ), എയർഫോഴ്സ് (എയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസർ) അപേക്ഷകൻ ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക ജോലിയിൽ ചേരുക.

കേരള ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഹൈറ്റ്

ആർമി സോൾജിയർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി (ജിഡി): – 170 സെ.മീ അല്ലെങ്കിൽ 1.7 മീ

ടെക്നിക്കൽ, ക്ലർക്ക് & ട്രേഡ്സ്മാൻ: – 168 സെ.മീ അല്ലെങ്കിൽ 1.68 മീ


ARO കോഴിക്കോട് ആർമി റാലി ഓട്ടം ദൂരവും സമയവും

കോഴിക്കോട് ആർമി ഓപ്പൺ റാലിയിൽ മൽസരത്തിന്റെ ആദ്യ പോയിന്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് അടുത്ത ഫിസിക്കൽ നടപടികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ഇന്ത്യൻ സാ യുധ സേന, ശാരീരിക ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പോയിന്റാണ് ഓട്ടം

റേസ് ദൂരം – 1600 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 1.6 കിലോമീറ്റർ

ഉദ്യോഗാർത്ഥി പരമാവധി 5:40 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി സ്‌കോർ – പരമാവധി 60 മാർക്ക്
5:41 മുതൽ 6:00 മിനിറ്റിനു മുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ഓട്ടം നേടിയാൽ സ്‌കോർ – പരമാവധി 48 മാർക്ക്

കേരള ആർമി ഓപ്പൺ റാലിയിൽ നെഞ്ച് വലുപ്പം ആവശ്യമാണ്

ARO കോഴിക്കോട് റാലിയിൽ, സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ നെഞ്ചും അളക്കുന്നു, ഇതിനായി ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് നെഞ്ചിന്റെ വലുപ്പം 77 സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ 82 സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൂടാതെ 5 സെന്റിമീറ്റർ വരവും നടത്തണം.

ഉദ്യോഗാർത്ഥി അവരുടെ റാങ്ക് നേടുക:

മികച്ച സ്ഥാനം – മിനിമം 4 മിനിറ്റിലും പരമാവധി 5 മിനിറ്റിലും ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.
ഗുഡ് പൊസിഷൻ – 5+ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവസാന സ്ഥാനത്ത് നൽകണം.

കോഴിക്കോട് ആർമി ഓപ്പൺ റാലിയിൽ ലോംഗ്ജമ്പ് ആവശ്യമാണ്


കോഴിക്കോട് ആർമി ഓപ്പൺ റാലിയിൽ ലോംഗ് ജമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു, എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള അപേക്ഷകർ കുറച്ച് നീളത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് 9 അടി നീളത്തിൽ നിന്നും ഓടണം, കുഴിയുടെ മുൻപിലുള്ള , അവസാന വരിയിൽ തൊടാതെ ചാടുക.

ആർമി ARO കോഴിക്കോട് ആർമി റാലിയിൽ പുൾ-അപ്പുകൾകോഴിക്കോട് ആർമി ഓപ്പൺ റാലി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പൂർണ്ണമായ ശാരീരിക ഫിറ്റ്നസ് അളക്കാൻ അപേക്ഷകൻ കുറഞ്ഞത് 6 പുൾ-അപ്പുകൾ മുതൽ 10 പുൾ-അപ്പുകൾ വരെ ആവശ്യമാണ് മികച്ച റാങ്കിന് അപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ്.

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പുൾ-അപ്പ് പോയിന്റുകൾ നൽകുന്നു-

10 പുൾ അപ്പുകൾ – 40 മാർക്ക്
9 പുൾ-അപ്പുകൾ – 33 മാർക്ക്
8പുൾ-അപ്പുകൾ – 27 മാർക്ക്
7പുൾ-അപ്പുകൾ – 21 മാർക്ക്
6പുൾ-അപ്പുകൾ – 16 മാർക്ക്
ആർമി റാലിക്ക് സിഗ്-സാഗ് ബാലൻസ്

എല്ലാ കാറ്റഗറി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും, സിഗ് സാഗ് ബാലൻസ് ഒരു സ്ഥിരമായ സ്ഥാനം നിലനിർത്തുകയും യോഗ്യത ആവശ്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ ആർമി റാലിക്ക് ഒരു നേർത്ത സ്ട്രിപ്പിൽ നടക്കുകയും വേണം.

ഇന്ത്യൻ ആർമി റാലി ഭാരതിയിൽ ആവശ്യമായ ഭാരം


കേരള ARO സെന്റർ ആർമി റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും (ജിഡി / ക്ലർക്ക് / ട്രേഡ്സ്മാൻ / നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് / ടെക്നിക്കൽ) കുറഞ്ഞത് 48 കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 50 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഭാരം അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, കരസേന കേന്ദ്രത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഉയരം അനുസരിച്ച് ഭാരം നിർവചിക്കപ്പെടും.


Physical
point
Condition of physical cleansing
Race 1600 M /1.6KM (mini 5:45 min)
Pull ups 6 pull ups for the passing score
& 10 pull ups for the excellent
Long jump 9 feet long jump compulsory
Weight Minimum 50kg
Chest Estimation 77cm to 82cm
Balance Stay & walk on slim wooden plate
Total Count total mark

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ


അംഗീകൃത സ്കൂൾ / ബോർഡ് / കോളേജ് / സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി പൂർത്തിയാക്കിയ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളും, അതായത് 8/10 / ഇന്റർമീഡിയറ്റ് / ബിരുദം.

ബിരുദ ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ സ്ഥാനാർത്ഥി ARO ആർമി സെന്ററിൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നൽകുന്ന പ്രൊവിഷണൽ / ഒറിജിനൽ ബിരുദം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം

സൈനിക ടെക്നിക്കൽ ഭാരതി :(Technical Arms):

കോഴിക്കോട്സെന്റർ ആർമി റാലിയിലെ ടെക്നിക്കൽ തസ്തികയിൽ സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ രസതന്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, കണക്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവയോടൊപ്പം കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനവും പന്ത്രണ്ടാം / ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലാസ് പാസും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സൈനിക ടെക്നിക്കൽ ഭാരതി :  (Avn & Amn Examiner)
അപേക്ഷകർക്ക് സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ 10 + 2 / ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലാസ് പാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, രസതന്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, കണക്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നിവ കുറഞ്ഞത് 50% എങ്കിലും ഓരോ വിഷയത്തിനും 40% എച്ച്ആർ ആർമി റാലി ഭാരതിയിലും ആവശ്യമാണ്.

അല്ലെങ്കിൽ

അംഗീകൃത പോളിടെക്നിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് / ഐടിഐ കോളേജിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഓട്ടോമൊബൈൽസ് / കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ).
സോൾജിയർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി (ജിഡി) ഒഴിവ്:
അപേക്ഷകർക്ക് എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക് / പത്താം ക്ലാസ് പാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ 45 ശതമാനമെങ്കിലും കോഴിക്കോട് സെന്റർ റാലി തസ്തികക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

സോൾജിയർ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഒഴിവ്:

ആർമി സെന്റർ റാലിയിലെ ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് / ഐടിഐ ഉണ്ടായിരിക്കണം, മെസ് കീപ്പർ, ഹൗസ് കീപ്പർ എന്നിവരൊഴികെ, എട്ടാം ക്ലാസ് 40% മാർക്കോടുകൂടി പാസ് ആയിരിക്കണം

സോൾജിയർ ക്ലർക്ക് / സ്റ്റോർകീപ്പർ ടെക്നിക്കൽ ഭാരതി:
ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് പോലുള്ള ഏത് സ്ട്രീമിലും 10 + 2 / ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പരീക്ഷ പൂർത്തിയായി. ഓരോ വിഷയത്തിലും കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കും 10 + 2 ക്ലാസിൽ 60% മാർക്കും നേടിയിരിക്കണം. അപേക്ഷകൻ 10 + 2 ക്ലാസിലോ പത്താം ക്ലാസിലോ ഇംഗ്ലീഷ്, കണക്ക് / അക്ക / ണ്ട് / ബുക്ക് ഫോളോവിംഗ് എന്നിവ പഠിച്ചിരിക്കണം. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ആർമി റാലി ഭാരതിക്ക് പത്താം ക്ലാസിലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.

സോൾജിയർ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് / നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് വെറ്ററിനറി ഭാരതി:
ARO കോഴിക്കോട് ആർമി റാലി ഭാരതിക്ക് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കും ഓരോ വിഷയത്തിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 40% മാർക്കും ഉള്ളവർക്ക് 10 + 2 / ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പരീക്ഷ പാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അഥവാ

അപേക്ഷകൻ (ബോട്ടണി / സുവോളജി / ബയോ സയൻസ്) ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിഎസ്‌സി ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ ശതമാനത്തിന്റെ നിബന്ധന താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, അപേക്ഷകൻ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ നാല് നിശ്ചിത വിഷയങ്ങളും പഠിച്ചിരിക്കണം.


ഇന്ത്യൻ ആർമി ഭാരതിയുടെ പ്രായപരിധി


സോൾജിയർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി പോസ്റ്റുകൾ:
ഇന്ത്യൻ ആർമി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പ്രായപരിധി അറിയിപ്പ് റൂൾ അപേക്ഷകന് കുറഞ്ഞത് 17 ½ വയസും 21 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുമായിരിക്കണം. 21വയസ്സിനു താഴെ പ്രായമുള്ള അപേക്ഷകൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല

സോൾജിയർ ക്ലർക്ക് / നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകൾ:
അപേക്ഷകൻ ഒരു സൈനിക ഗുമസ്ത സ്ഥാനത്ത് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രായപരിധിയും ബാധകമാണ്. ഇന്ത്യൻ റാലി ഭാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 17 ½ വയസും പരമാവധി 23 വയസ് പ്രായമുള്ളവർക്ക് കഴിയും.

സൈനിക സാങ്കേതിക പോസ്റ്റുകൾ
ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകരുടെ കുറഞ്ഞ പ്രായം 17 വയസ്സ് 6 മാസവും ഉയർന്ന പ്രായം 23 വയസും ആയിരിക്കണം.

സോൾജിയർ ട്രേഡ്സ്മാൻ പോസ്റ്റുകൾ
കുറഞ്ഞത് 17 ½ വയസും പരമാവധി 23 വയസും പ്രായമുള്ള ആർമി നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷകർക്ക് ഈ തസ്തികയ്ക്ക് പ്രായം ആവശ്യമാണ്.


ഇന്ത്യൻ ആർമി ഭാരതി റാലി റിലാക്സേഷനും ബൗൺസും ബാധകമായ നിയമം
ആർമി റാലി ഭാരതിയിലെ എല്ലാ ട്രേഡുകൾക്കും എൻ‌സി‌സി / കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സ് / സ്‌പോർട്‌സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ


ഇന്ത്യൻ ആർമി സ്ഥാനാർത്ഥിയിൽ ചേരുവാൻ ശാരീരികക്ഷമതാ പരിശോധനയുടെ ആദ്യ പോയിന്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.

അഖിലേന്ത്യാ / നിലവിലെ പൊതുവിജ്ഞാനം, മാത്തമാറ്റിക്സ്, റീജനിഗ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെ അടുത്ത ഘട്ടമായ എ‌ആർ‌ഒ കോഴിക്കോട്സേന റാലി കേരള ആർമി സെന്ററിലെ കോഴിക്കോട് ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡ് മാത്രം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

എഴുത്തുപരീക്ഷയിൽ അടുത്ത മെഡിക്കൽ ഘട്ടത്തിനായി പാസിംഗ് മാർക്ക് നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഏത് അപേക്ഷകനാണ് പരീക്ഷയെഴുതി യോഗ്യത നേടിയത്, കൂടാതെ മിനി ആർമി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ക്ഷണിച്ച മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് നേടുകയും നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ആർമി സെന്റർ നൽകുകയും ചെയ്തു.
എഴുത്തുപരീക്ഷയിലെ അവസാന കാൻഡിഡേറ്റ് അവലോകനം, ഫിസിക്കൽ, മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് സ്കോറുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു അന്തിമ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
എല്ലാ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്, ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നൽകിയ PCC സർട്ടിഫിക്കറ്റും, ഹാജരാക്കണം.

ഇന്ത്യൻ ആർമി പരീക്ഷാ സിലബസ് & ടോപിക്സ് : –

പൊതു വിജ്ഞാനം

ദേശീയവും അന്തർദ്ദേശീയവും

കായികം – ദേശീയവും അന്തർദ്ദേശീയവും
സമ്മാനങ്ങളും അവാർഡുകളും
ദേശീയ അവാർഡുകൾ, ഗാലന്ററി അവാർഡുകൾ,

നോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ
ചരിത്രം ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും പ്രധാന തീയതികളും യുദ്ധങ്ങളും
ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ചരിത്രവും ലാൻഡ്മാർക്കുകളും, ദേശീയ
ചലനം
വെള്ളച്ചാട്ടം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഉയരം, ഏറ്റവും വലുതും ദൈർഘ്യമേറിയതും
പദാവലി

ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പദങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക നിബന്ധനകൾ,
ജ്യോതിശാസ്ത്ര നിബന്ധനകൾ, നിയമ നിബന്ധനകൾ, പലവക നിബന്ധനകൾ

ഭൂമിശാസ്ത്രം സൗരയൂഥ ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണം, ഭൂമി
പ്രധാന കൊടുമുടികൾ, മരുഭൂമികൾ, നദികൾ, തടാകങ്ങൾ, പ്രസിദ്ധമായവ.

പൊതുശാസ്ത്രം

മനുഷ്യ ശരീരം ഭക്ഷണവും പോഷണവും, രോഗങ്ങളും പ്രതിരോധവും, വിറ്റാമിനുകളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും.

ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം അടങ്ങുന്ന ജനറൽ സയൻസിന്റെ ചോദ്യം.
അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി.

മെഡിക്കൽ നിബന്ധനകൾ ശാസ്ത്രീയ നിബന്ധനകൾ
ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്ര-ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ

മാത്തമാറ്റിക്സ്

അരിത്മെറ്റിക്

അക്കങ്ങൾ, എച്ച്സി‌എഫ്, എൽ‌സി‌എം, ദശാംശ ഭിന്നസംഖ്യ, ചതുര വേരുകൾ, പങ്കാളിത്തം, ലാഭനഷ്ടം, ഏകീകൃത രീതി, ശതമാനം, ശരാശരി, അനുപാതം, അനുപാതം, സമയ ജോലിയും ദൂരവും,
ലളിതമായ താൽപ്പര്യം.

അളവ് – സമചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണവും പരിധിയും, ദീർഘചതുരങ്ങൾ സമാന്തരചലനങ്ങൾ, സർക്കിളുകൾ, ക്യൂബിന്റെ വോളിയം, ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം, ക്യൂബോയിഡുകൾ, കോൺ, സിലിണ്ടറുകൾ, ഗോളങ്ങൾ.

ബീജഗണിതം

അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഫാക്ടറൈസേഷനും, എച്ച്സി‌എഫ്, എൽ‌സി‌എം, ക്വാഡ്രാറ്റിക് സമവാക്യങ്ങൾ.
ജ്യാമിതി – ത്രികോണങ്ങൾ ചതുർഭുജങ്ങൾ, സമാന്തരചലനങ്ങൾ, വരികൾ, കോണുകൾ, സർക്കിളുകൾ.
SUBJECT QUESTIONS MARKS
General Knowledge 15 30 Total
General Science 20 40 Pass mark
Maths 15 30 = 32 (NCC 'C' cert exempted)

ARO കോഴിക്കോട് ആർമി റാലി വിശദാംശങ്ങൾ: –


ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് –

കോഴിക്കോട്, കാസർ ഗോഡ്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം , പാലക്കാട്, തൃശൂർ, വയനാട്, യുടി മഹി & ലക്ഷദ്വീപ്

ആർമി റാലി തീയതി – 20 ഫെബ്രുവരി 2021 മുതൽ 2021 മാർച്ച് 31വരെ (COVID-19 പാൻഡെമിക് സാഹചര്യം: റാലിയുടെ കൃത്യമായ തീയതികൾ പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിക്കും)

റാലി വേദി – കണ്ണൂരിൽ (വേദി പിന്നീട് അറിയിക്കും)

تعليقان (2)

 1. Sir
  Anikku +2 il 59.5 % mark aa ullu
  Anakk cleark nu applay chayan kazhiyoo . Eng :50% mukalil ind Acco: 50% mukalil ind .
  1. You can apply
തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.