പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ 137 എൻജിനീയർ/ഓഫീസർ ഒഴിവ്.

 


ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ 137 ഒഴിവ്.


ഗാസിയാബാദ് യൂണിറ്റിലാണ് അവസരം.


ട്രെയിനി എൻജിനീയർ I / ട്രെയിനി ഓഫീസർ I , പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവ്.


ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.


തസ്‌തികയുടെ പേര് : ട്രെയിനി എൻജിനീയർ I


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 70 (ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ- 40 , മെക്കാനിക്കൽ 11 , കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്- 19)


യോഗ്യത : ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ ബി.ഇ/ ബി.ടെക് / ബി.എസ്.സി ഒരുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി : 25 വയസ്സ്.


തസ്‌തികയുടെ പേര് : ട്രെയിനി ഓഫീസർ I (ഫിനാൻസ്)


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 06

യോഗ്യത : രണ്ടുവർഷത്തെ ഫുൾടൈം ഫിനാൻസ് എം.ബി.എ.

പ്രായപരിധി : 25 വയസ്സ്.

തസ്‌തികയുടെ പേര് : പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ I


ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 61 (ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ -30 , മെക്കാനിക്കൽ – 10 , കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്- 17 , ഇലക്ട്രിക്കൽ -1 , സിവിൽ -2 , ഏറോനോട്ടിക്കൽ -1 )

യോഗ്യത : ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ബി.ഇ/ ബി.ടെക് /ബി.എസ്.സി. ഏറോനോട്ടിക്കലിൽ ബി.ഇയാണ് യോഗ്യത.

രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പ്രായപരിധി : 28 വയസ്സ്.


തിരഞ്ഞെടുപ്പ് :


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത , പ്രവൃത്തിപരിചയം , അഭിമുഖം (വീഡിയോ മുഖേന) എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി.


അപേക്ഷാഫീസ് :


ട്രെയിനി എൻജിനീയർ- I / ട്രെയിനി ഓഫീസർ- I തസ്തികയിൽ 200 രൂപ.

പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ തസ്തികയിൽ 500 രൂപ.

എസ്.സി/ എസ്.ടി /ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് ഫീസില്ല.


ഓൺലൈനായി ഫീസടയ്ക്കാം.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം


https://jobapply.in/BEL2020GZBTEPE/ എന്ന ലിങ്ക് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം


വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.bel-india.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക.


അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ഡിസംബർ 26.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.