പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

കേരള ഹൗസ് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് :ന്യൂഡൽഹി

 തിരുവനന്തപുരത്തെ എൽ‌ബി‌എസ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് & ടെക്‌നോളജിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ കേരള ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, ന്യൂഡൽഹി അപേക്ഷ ഓൺ‌ലൈനായി മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാവൂ


അപേക്ഷയുടെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് : 10-11-2020 ന് രാവിലെ 10:00.1.പോസ്റ്റിന്റെ പേര്


റിസപ്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്

ശമ്പള സ്കെയിൽ: 26500-56700

ഒഴിവുകൾ: 3

യോഗ്യത


1) ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് 10 + 2 + 3 സ്ട്രീമിന്റെ ബിരുദം

കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സർവ്വകലാശാലകൾ അംഗീകരിച്ച തത്തുല്യ ബിരുദം

2) ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്

നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ അംഗീകരിച്ചു

പരിശീലനം (എൻ‌സി‌വി‌ടി) (കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ കോഴ്‌സ്)


2.പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: കോൺഫിഡൻഡൽ അസിസ്റ്റന്റ്

കൺട്രോളറിലേക്ക് സ്റ്റെനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ്

ശമ്പള സ്കെയിൽ: 20000-45800

ഒഴിവുകൾ: 1


യോഗ്യത

1) പി‌ഡി‌സി / എച്ച്എസ്ഇ / തത്തുല്യമായത്

2) കെ‌ജി‌ടി‌ഇ ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും (ലോവർ)

അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായത്

3) കെജിടിഇ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും (ലോവർ)

അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായത്

4) കമ്പ്യൂട്ടർ വേഡ് പ്രോസസിംഗിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അംഗീകരിച്ചു

നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിംഗ്

(NCVT) അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായത്3.പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: ചെഫർ

ശമ്പള സ്കെയിൽ: 18000-41500

ഒഴിവുകൾ: 3

യോഗ്യത


1) എസ്എസ്എൽസി / തത്തുല്യമായത്

2) ലൈറ്റ് മോട്ടോറിനുള്ള സാധുവായ മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

വാഹനം + ബാഡ്ജ്

3) മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്

4) മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും സംസാരിക്കുനുള്ള അറിവ്


4.പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: റൂം അറ്റൻഡന്റ്

ശമ്പള സ്കെയിൽ: 17000-37500

ഒഴിവുകൾ: 8

യോഗ്യത


1) എസ്എസ്എൽസി / തത്തുല്യമായത്

2) ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ് / ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് എന്നിവയിലെ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ‌സി‌വി‌ടി അംഗീകരിച്ചത് (കുറഞ്ഞത് 6 മാസ കോഴ്സ്)


5.പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: ബേറെർ

ശമ്പള സ്കെയിൽ: 17000-37500

ഒഴിവുകൾ: 6


യോഗ്യത

1) എസ്എസ്എൽസി / തത്തുല്യമായത്

2) കാറ്ററിംഗ് മാനേജ്മെന്റിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്

നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ അംഗീകരിച്ചു

പരിശീലനം (എൻ‌സി‌വി‌ടി) (കുറഞ്ഞത് 6 മാസത്തെ കോഴ്‌സ്)

3) 3 വർഷത്തെ പ്രായോഗിക പരിചയം

4) മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും അറിവ്6.പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: കുക്ക്

ശമ്പള സ്കെയിൽ: 17000-37500

ഒഴിവുകൾ: 4

യോഗ്യത


1) എസ്എസ്എൽസി / തത്തുല്യമായത്

2) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ കുക്കറി / ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ്

നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അംഗീകരിച്ച

വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിംഗ് (എൻ‌സി‌വി‌ടി) (കുറഞ്ഞത് 6 മാസം

കോഴ്സ്)


7.പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: അടുക്കള സഹായി

ശമ്പള സ്കെയിൽ: 16500-35700

ഒഴിവുകൾ:3


യോഗ്യത

1) സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7 വരെ

2) നല്ല ആരോഗ്യം

3) മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും സാക്ഷരത


8. പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: സ്വീപ്പർ

ശമ്പള സ്കെയിൽ: 16500-35700

ഒഴിവുകൾ:6


യോഗ്യത

1) സ്റ്റാൻഡേർഡ് 4 വരെ

2) നല്ല ആരോഗ്യം


9. പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: തോട്ടക്കാരൻ

ശമ്പള സ്കെയിൽ: 16500-35700

ഒഴിവുകൾ:1


യോഗ്യത

1) സ്റ്റാൻഡേർഡ് 4 വരെ

2) നല്ല ആരോഗ്യം


തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, ന്യൂഡൽഹി എന്നീ നാലു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരീക്ഷ നടത്തും. ഒരിക്കൽ സ്ഥാനാർത്ഥി തിരഞ്ഞെടുത്ത വേദി അന്തിമമായി പരിഗണിക്കും


1 മുതൽ 3 വരെ സീരിയൽ നമ്പറുള്ള പോസ്റ്റുകൾക്കായുള്ള എഴുത്തു പരീക്ഷ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും.


സീരിയൽ 4 മുതൽ 9 വരെയുള്ള പോസ്റ്റുകൾക്കായുള്ള എഴുത്തു പരീക്ഷ മലയാളത്തിലായിരിക്കും


പൊതു നിബന്ധനകൾ

മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം ഉള്ളവർക്ക് നിയമനത്തിനു മുൻ‌ഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും

ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ അംഗീകരിച്ച സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരിക്കണം. യു‌ജി‌സി / എൻ‌സി‌വി‌ടി / കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അംഗീകൃത ഏജൻസികൾ.

എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കണം.

ഈ അറിയിപ്പിന് അനുസൃതമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷവും പരമാവധി മൂന്ന് കാലയളവും പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും

.

നിയമന രീതി: നേരിട്ടുള്ള നിയമനം.

പ്രായപരിധി: 18-36. 2-1-1984 നും 1-1-2002 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ടുതീയതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു) മുകളിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിലെ ഇളവുകൾ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായി ലഭ്യമാണ് പരമാവധി പ്രായപരിധി 50 (അമ്പത്) കവിയരുത്.

സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് ഇളവ് ലഭ്യമാണ്

പട്ടികജാതിക്കാർക്കും പട്ടികവർഗ്ഗക്കാർക്കും മൂന്ന് വയസ് പ്രായമുള്ളവർക്കും

മറ്റ് പിന്നോക്ക കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാണ്.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.