പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

കെസിസിപിഎൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 – ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക

 


കെ‌സി‌സി‌പി‌എൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020: കേരള ക്ലേസ് ആൻഡ് സെറാമിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് (കെ‌സി‌സി‌പി‌എൽ) 38 സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സൂപ്പർവൈസർ, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, മെക്കാനിക്, ഡ്രൈവർ (ടാങ്കർ ലോറി), ഡ്രൈവർ (ടിപ്പർ) ), ക്ലർക്ക്, ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡർ, സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ്, കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള തൊഴിലാളി ജോലികൾ. കേരള സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.


കെ‌സി‌സി‌പി‌എൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020 നുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2020 നവംബർ 6 ന് ആരംഭിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവർ 2020 നവംബർ 21 ന് മുമ്പ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണം. കേരള ക്ലേസ് & സെറാമിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് (കെസിസിപിഎൽ) ഏറ്റവും പുതിയ ഒഴിവുകൾ അറിയാൻ, ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ചുവടെ പരിശോധിക്കാം. പ്രായപരിധി, യോഗ്യത, പരീക്ഷ തീയതി, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്, കെസിസിപിഎൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 ലെ അപേക്ഷാ ഫീസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരള ക്ലേയ്സ് & സെറാമിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് (കെസിസിപിഎൽ) തൊഴിൽ വിശദാംശങ്ങൾ


ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര്: കേരള ക്ലേയ്സ് & സെറാമിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് (കെസിസിപിഎൽ)

തൊഴിൽ തരം: കേരള സർക്കാർ

റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള നിയമനം

അഡ്വ. നമ്പർ: സിഎംഡി / കെസിസിപിഎൽ / 11/2020

പോസ്റ്റ് നെയിം:


മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ,

ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സൂപ്പർവൈസർ,

മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ,

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ,

മെക്കാനിക്,

ഡ്രൈവർ (ടാങ്കർ ലോറി),

ഡ്രൈവർ (ടിപ്പർ),

ക്ലർക്ക്, ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ്,

ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡർ,

സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ്,

വർക്കർ


ആകെ ഒഴിവ്: 38

ജോലിസ്ഥലം:കേരളത്തിലുടനീളം ജോലിസ്ഥലം

ശമ്പളം: 15,000 -25,000 രൂപ

അപേഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈനിൽആപ്ലിക്കേഷൻ 2020 നവംബർ 6 ന് ആരംഭിക്കുക

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2020 നവംബർ 21ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

കേരള ക്ലേസ് & സെറാമിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് (കെസിസിപിഎൽ) അവരുടെ സമീപകാല റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപന 2020 ഉപയോഗിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. 38 ഒഴിവുകളെ അവരുടെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ അവർ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ജോലി ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ പ്രതിമാസം 25000 രൂപ

ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സൂപ്പർവൈസർ പ്രതിമാസം 25000 രൂപ

മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ 14620-25280

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 1 രൂപ. 8340-16870

മെക്കാനിക് 1 രൂപ 8340- 16870

ഡ്രൈവർ (ടാങ്കർ ലോറി) 8750-17300

ഡ്രൈവർ (ടിപ്പർ) 8750-17300

ക്ലർക്ക് 8750-17300

ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് 8750-17300

ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡർ 8750-17300

സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിമാസം 15000 രൂപ

വർക്കർ 7360-10610


ഒഴിവുകൾ

മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ : 01

ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോൾ സൂപ്പർവൈസർ : 01

മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ : 01

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ : 01

മെക്കാനിക്ക് : 01

ഡ്രൈവർ(ടാങ്കർ ലോറി) : 02

ഡ്രൈവർ (ടിപ്പർ) : 01

ക്ലർക്ക് : 03

ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് : 02

ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡർ : 02

സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് : 10

വർക്കർ : 13


വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

വിവിധ കേരള ക്ലേസ് & സെറാമിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് (കെസിസിപിഎൽ) തൊഴിലവസരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാൻ അപേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കേരള ക്ലേസ് & സെറാമിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ് (കെസിസിപിഎൽ) തൊഴിൽ യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കുക


1. മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ : ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിംഗിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടുകൂടി MBA.  നിശ്ചിത ഫീൽഡിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം നിർബന്ധം.

2. ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോൾ സൂപ്പർവൈസർ  :കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിടെക്/BE അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കെമിസ്ട്രി. ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.

3. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ : മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിടെക്/BE.  രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. 

4. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ : ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രേഡിൽ ITI,  കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈസൻസ് അതോറിറ്റി അംഗീകരിച്ച ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

5. മെക്കാനിക്ക് : വെൽഡിഗിൽ ഐടിഐ. രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

6. ഡ്രൈവർ(ടാങ്കർ ലോറി) : സാധുവായ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ടാങ്കർ ലോറിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.


7. ഡ്രൈവർ (ടിപ്പർ) : സാധുവായ ഹെവിഡ്യൂട്ടി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്

8. ക്ലർക്ക് : ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബികോം

9. ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് : ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡിഗ്രി. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം.

10. ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡർ : പ്ലസ് ടു വിജയം. സാധുവായ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ്.

11. സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് : മിനിമം എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം. മികച്ച ശാരീരിക ക്ഷമത ഉണ്ടായിരിക്കണം.

12. വർക്കർ : ഏഴാം ക്ലാസ് വിജയം, മികച്ച ശാരീരിക ക്ഷമത ഉണ്ടായിരിക്കണം


പ്രായപരിധി

മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ : 30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല

ക്വാളിറ്റി കണ്ട്രോൾ സൂപ്പർവൈസർ : 22-33 വയസ്സ്

മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ : 40 വയസ്സിന് താഴെ

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ : 18-36 വയസ്സ്

മെക്കാനിക്ക് : 18-36 വയസ്സ്

ഡ്രൈവർ(ടാങ്കർ ലോറി) : 18-36 വയസ്സ്

ഡ്രൈവർ (ടിപ്പർ) : 18-36 വയസ്സ്

ക്ലർക്ക് : 18-36 വയസ്സ്

ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് : 18-36 വയസ്സ്

ഡ്രൈവർ കം അറ്റൻഡർ : 18-36 വയസ്സ്

സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് : 18-42 വയസ്സ്

വർക്കർ : 18-36 വയസ്സ്


എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

താത്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2020 നവംബർ 6 മുതൽ കെസിസിപിഎൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 വിജ്ഞാപനത്തിനായി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. കെസിസിപിഎൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 ന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2020 നവംബർ 21 വരെ. 

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.