പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
المشاركات

ഏഴോം പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിൽ ഡാറ്റാ എൻറി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്.

 ഏഴോം പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഡാറ്റാ എൻറി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിലേക്ക് ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്നതിനായി ഉദ്യോഗർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.


യോഗ്യത: ബിരുദം, PGDCA/DCA


പ്രായം: 40 വയസ്സ് വരെ


പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ rateeshtv81@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ ഒക്ടോബർ 13 ,2020 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കണം


ഫോൺ.നമ്പർ: 9497515553

                              8943341418

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.