പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

കേരള പി എസ് സി 35 തസ്തികകളിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും..

35 തസ്തികകളിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ പിഎസ്സി തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാനതലം (ജനറൽ), ജില്ലാതലം (ജനറൽ), സംസ്ഥാനതലം (എൻസിഎ), ജില്ലാതലം (എൻസിഎ) തസ്തികകളിലാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുക. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ഫാമിലി മെഡിസിൻ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ കാർഡിയോളജി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ നെഫ്രോളജി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ റീ പ്രൊഡക്ടീവ് മെഡിസിൻ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ ആൻഡ് തൊറാസിക് സർജറി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ഓർത്തോപീഡിക്സ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ മലയാളം (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന, നേരിട്ടുളള നിയമനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ), അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ സംസ്കൃതം (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന, നേരിട്ടുളള നിയമനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ), അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന, നേരിട്ടുളള നിയമനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ), അസിസ്റ്റിന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് (തസ്തികമാറ്റം മുഖേന, നേരിട്ടുളള നിയമനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ), അഗ്രോണമിസ്റ്റ്, സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ (ബയോളജി), സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ (ഫിസിക്സ്), സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ (കെമിസ്ട്രി), ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ
(സമാന കാറ്റഗറിയിലുളള ചീഫ് ഇൻസ്പക്ടിങ് ഓഫീസർ/പ്രിൻസിപ്പൽ)(പാർട് 1‐ജനറൽ കാറ്റഗറി), അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ (സമാന കാറ്റഗറിയിലുളള ചീഫ് ഇൻസ്പക്ടിങ് ഓഫീസർ/പ്രിൻസിപ്പൽ)(സൊസൈറ്റി കാറ്റഗറി), മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ,റീജണൽ മാനേജർ (സമാന കാറ്റഗറിയിലുളള ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഗ്രേഡ് 1, ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഗ്രേഡ് 2, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡവലപ്മെന്റ് മാനേജർ ആൻഡ് കോർ ഫാക്കൽറ്റി ‐ജനറൽ കാറ്റഗറി), റീജണൽ മാനേജർ (സമാന കാറ്റഗറിയിലുളള ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഗ്രേഡ് 1, ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഗ്രേഡ് 2, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡവലപ്മെന്റ് മാനേജർ ആൻഡ് കോർ ഫാക്കൽറ്റി ‐സൊസൈറ്റി കാറ്റഗറി). മാട്രൺ (ഫീമെയിൽ)(എൻജിനിയറിങ്/ പോളിടെക്നിക് ഹോസ്റ്റൽസ്), കംപ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യു ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ)(ട്രെയിനി), ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ്3/വർക് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് 2, സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റ്. ജില്ലാ തലത്തിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2/സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവസ്റ്റിഗേറ്റർ ഗ്രേഡ് 2.
സംസ്ഥാനതലം (എൻസിഎ) അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ (പാർട് 1‐ ജനറൽ കാറ്റഗറി) (ഈഴവ/ തിയ്യ/ ബില്ലവ, പട്ടികജാതി), അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ (പാർട് 2 ‐ സൊസൈറ്റി കാറ്റഗറി)(ഈഴവ/ തിയ്യ/ ബില്ലവ), സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്(പട്ടികവർഗം), ഡ്രൈവർ(ഈഴവ/ തിയ്യ/ ബില്ലവ).
ജില്ലാതലം (എൻസിഎ) സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ (ട്രെയിനി) (പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽനിന്നുളള പരിവർത്തിത ക്രിസ്ത്യാനികൾ) തസ്തികകളിലാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുക.


തപാൽ/ഇ‐മെയിൽ/ഇ‐വേക്കൻസി രീതി തുടരും

കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡിസംബർ 31 വരെ ഒഴിവുകൾ
സ്വീകരിക്കാനും അറിയിക്കാനും തപാൽ/ഇ‐മെയിൽ/
ഇ‐വേക്കൻസി രീതി തുടരും.

إرسال تعليق

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.