Join Our WhatsApp Group Contact Us Join Now!

കേരള ടൂറിസം ഡ്രൈവർ ജോലി ഒഴിവ് 2023 ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സർക്കാർ ജോലികൾ തേടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കേരള പോലീസ് മെക്കാനിക് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ഒരു മികച്ച അവസരം നൽകുന്നു. കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് Chauffeuer Gr II തസ്തികയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പ്രഖ്യാപിച്ചു, 08 ഒഴിവുകൾ നികത്താനുണ്ട്. താൽപ്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (https://www.keralapsc.gov.in/) വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. അവസാനനിമിഷങ്ങളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ, നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് ഉടൻ അപേക്ഷിക്കണം. സുഗമവും സമയബന്ധിതവുമായ പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കരിയർ പാത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു

താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. “ഒരു തവണ രജിസ്‌ട്രേഷന്” ശേഷം കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ മാത്രമേ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവൂ. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഐഡി പ്രൂഫായി ആധാർ ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ

വകുപ്പ്കേരള ടൂറിസം
പോസ്റ്റിന്റെ പേര്ഡ്രൈവർ (ചൗഫർ Gr II)
കാറ്റഗറി നം131/2023
ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ26500- 60700
ഒഴിവുകൾ08
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധംഓൺലൈൻ
സ്ഥാനംകേരളം മുഴുവൻ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രായപരിധി മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു, അത് പൂർണ്ണമായും വായിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക

പ്രായപരിധി:

18-36. 02.01.1987 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു). മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്‌സി/എസ്‌ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവിന് അർഹതയുണ്ട്. (പ്രായ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക്, ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ഭാഗം II പൊതു വ്യവസ്ഥകളുടെ ഖണ്ഡിക 2 കാണുക.


യോഗ്യതകൾ:

i) എസ്എസ്എൽസി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

ii) കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും നിലവിലുള്ള മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും (ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വാഹനങ്ങൾ) ഡ്രൈവർ ബാഡ്ജും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

iii) ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിലുള്ള പ്രാവീണ്യം പ്രായോഗിക പരീക്ഷയിലൂടെ തെളിയിക്കണം

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക15/07/2023
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം16/08/2023

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ (www.keralapsc.gov.in) പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ‘വൺ ടൈം രജിസ്‌ട്രേഷൻ’ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ ‘അപ്ലൈ നൗ’ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.

കുറിപ്പ് :– ഇത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ജോബ് പോർട്ടൽ ആയ പി.എസ്.സി വഴിയാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. ആദ്യമായി അപേക്ഷ നൽകുന്നവർ ആണെങ്കിൽ പി.എസ്.സി യിൽ വൺ ടൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന യൂസർ നെയിമും പാസ്സ്,വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകാം

Post a Comment

തൊഴിൽ വാർത്തയെ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്
× Alert! മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്ക് മാത്രമായി ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.