പ്രിയപെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ മലയാളം തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്കായി സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!
10/20/22

ആർമി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലി ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക..

ആർമി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലി ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക 2022 നവംബർ 15 മുതൽ 2022 നവംബർ 30 വരെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 2…

പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഒഴിവുകൾ..

തിരുവനന്തപുരം പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിലവിലുള്ള/ നിലവിൽ വരുന്ന ഡി.റ്റി.പി ഓപ്പറേറ്റർ, ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ഇൻഫ…

പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് താത്കാലിക നിയമനം..

സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു കേന്ദ്ര അർധ-സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് സംഭരണം ചെയ്ത ഒരു താത്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. പട്ടി…

തെയ്യം -കല -അക്കാദമിയിൽ ഒഴിവ്..

തെയ്യം-കല അക്കാദമിയിൽ റിസർച്ച് ഓഫിസർ (മ്യൂസിയം ആൻഡ് ക്യുറേഷൻ), കോഴ്സ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ (ഇംഗ്ലിഷ്) എന്നീ തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്തും. പ്രായപരിധി 40 വയസ്. …

SBI CBO റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 സർക്കിൾ ബേസ്ഡ് ഓഫീസർ 1422 തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക..

SBI CBO റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 സർക്കിൾ ബേസ്ഡ് ഓഫീസർ 1422 തസ്തികയിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക ഈ വാർത്ത   നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായ…
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.